Lolland Kommune kan tilbyde dig et ophold i en af de midlertidige boliger på plejecentrene Mølle Alle 5 og Helgenæsvej 1 i Nakskov, hvis du i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Som udgangspunkt kan du blive bevilget op til tre ugers ophold i en midlertidig bolig, og der er tre forskellige typer midlertidige ophold:

  • Rehabiliteringsplads er for borgere, som har brug for rehabilitering efter sygdom, og som ikke kan gennemføre rehabiliteringen i eget hjem. 
  • Vurderings/observationsplads er til situationer, hvor det er nødvendigt med et afklarende forløb for at vurdere, hvilken fremtidig hjælp/bolig borgeren har behov for.
  • Aflastningsplads er for borgere, hvor det er de pårørende (ægtefælle, samlever eller nære pårørende), som har behov for aflastning.
  • Betaling. Du opkræves ikke husleje for ophold i midlertidig bolig. Du opkræves betaling for fuld forplejning, vask af personligt tøj og udlånt linned efter gældende regler i Lolland Kommune.
  • Fælleskøkkenet opkræver betaling for forplejning under opholdet, som fratrækkes næstkommende pensionsudbetaling, eller i særlige tilfælde via regning. 
  • Priser for forplejning i Midlertidig bolig (2019): Ophold og forplejning i midlertidig bolig - pr. dag: 150,00 kroner

Find flere informationer om midlertidige boliger nederst på siden.

Ønsker du en midlertidig bolig, skal du kontakte en af visitatorerne.

Kontakt visitator

Hvis du ønsker at søge om et ophold i midlertidig bolig, kan du kontakte visitator mellem kl. 8 og 11 på 54 67 62 20 tast 1

Hvis du allerede har ophold i midlertidig bolig kan du kontakte visitatorerne, alle hverdage mellem kl. 8 og 9 på

Telefon 54 67 62 05 eller 54 67 62 04