Trafiksikkerhed er noget Lolland Kommune sætter højt. Trafikulykker har meget store omkostninger ikke mindst menneskeligt men også samfundsøkonomisk. Lolland Kommune forsøger aktivt at minimere antallet af ulykker på kommunens vejnet ved forskellige indsatser.

Park og Vej udarbejder hvert år en Trafiksikkerhedsplan, som bliver godkendt af kommunes Klima-, Teknik- og Miljøudvalg. Planen indeholder bl.a. status over ulykker på vejnettet og forslag til kommende aktiviteter.
Se trafiksikkerhedsplan for 2017

De landsdækkende trafiksikkerheds-kampagner, som f.eks. ”Skolestart” og ”Pas på de små i trafikken” deltager Lolland Kommune ofte i. Vi deltager næsten altid i kampagner omkring skolestart, hvor der er fokus på skoleveje og børn.
Rådet For Sikker Trafik har på deres hjemmeside lavet en "afdeling" specielt for børn og forældre. Den hedder Børnenes Trafikklub, og her finder du rigtig mange lærerige spil om, hvordan børn skal begå sig i trafikken.

For at få et overblik på trafikken på de enkelte veje, foretager Park og Vej løbende trafiktællinger på kommunens vejnet. Vi fortager ofte målingerne efter henvendelse fra utrygge borgere, som mener der bliver kørt for stærkt på ”deres” vej.

Du er altid velkommen til at kontakte Park og Vej hvis der er spørgsmål og meget gerne på mail.