Ø-kontaktudvalget er et lokaludvalg nedsat af byrådet jf. styrelseslovens § 65d. Ø-kontaktudvalget har en rådgivende funktion og ret til at udtale sig til byrådet om alle sager der vedrører øerne. Ø-kontaktudvalget har eksisteret siden 2010.

Ø-kontaktudvalget består af 7 repræsentanter for øerne – 3 fra Fejø, 2 fra Askø og 2 fra Femø og 2 byrådsmedlemmer, der samtidig skal være medlemmer af Teknisk Udvalg.

Øernes beboere indstiller medlemmer til Ø-kontaktudvalget.

Øernes udvalgsmedlemmer

  • Anne-Grete Laursen (Fejø)
  • Ann-Mai Hansen (Fejø)
  • Christina Brydegaard (Fejø)
  • Inger Lise Pedersen (Askø)
  • Jørgen Gosmer (Askø)
  • Christine Grube Pedersen (Femø)
  • Inge-Lise Bisted (Femø)


Politisk udvalgte medlemmer

  • Henrik Høegh (V)
  • Leif Utermöhl (A)

Udvalget har konstitueret sig med Ann-Grete Laursen som formand
og Inge-Lise Bisted som næstformand.