Fra 1. januar 2019 har ældre søskende mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud, mens du holder barsels- /forældreorlov. 
Ældre søskende er biologiske børn, adoptivbørn, plejebørn og sammenbragte børn på bopælsadressen

Læs mere om deltidsplads i forbindelse med barsel herunder

Børn til forældre der afholder fravær i forbindelse med barsels- eller forældreorlov eller adoption, og hvor fraværet minimum er på 7 timer pr uge.

Forældre i målgruppen kan søge om en deltidsplads ud fra følgende kriterier:

 • Deltidspladser tildeles med 1 måneds varsel til den første dag i måneden og opsiges den sidste dag i måneden.
   
 • Ansøgningen skal sendes til Staben for Skole og Dagtilbud mindst to måneder før at deltidspladsen ønskes anvendt.
   
 • Ansøgere skal dokumentere, at de er i målgruppen. Dette gøres enten ved kopi af barselsaftale med arbejdsgiver/uddannelsessted eller ved kopi af vandrejournal.
   
 • Ansøger skal oplyse, i hvor lang en periode, der ønskes deltidsplads til barnet.
   
 • Opsigelse af en deltidsplads skal sendes til Staben for Skole og Dagtilbud minimum 1 måned inden ophør. Dette uafhængigt af om det er midt i en barselsperiode.
   
 • Forældre kan kun få en deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barselsperioden afbrydes mindre end 5 uger i overgangen fra den ene forældres barselsperiode til den andens, betragtes det som en sammenhængende barselsperiode, og deltidspladsen kan bevares.

Klik her for at udfylde og sende din ansøgning.

 • En deltidsplads giver adgang til et dagtilbud i 30 timer pr. uge
   
 • Deltidspladsen skal som udgangspunkt anvendes inden for tidsrummer kl. 8-14 eller 9-15 på hverdage hvor dagtilbuddene har åbent. Det er også muligt at kombinere dage på fuld tid med fridage, idet det maksimale timetal fortsat skal overholdes. Placeringen af de 30 timer aftales i hvert enkelt tilfælde med dagtilbuddet.
   
 • Da børn med deltidspladser skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som f.eks. ture, naturoplevelser og kulturelle tilbud, kan der i disse tilfælde forekomme længere dage end nævnt i andet punkt. Alt efter omfang kan der aftales modsvarende fridage fra deltidspladsen.

Det er forældrenes opholdskommune, der skal behandle ansøgningen om en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution. Det er således opholdskommunens retningslinjer for målgruppe, ansøgning og opsigelse der er gældende. Hvad angår åbningstider og anden indholdsmæssige forhold for en deltidsplads afgøres af den kommune hvor dagtilbuddet ligger / den pågældende privatinstitution.

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen, og der vil derfor være en reduceret forældrebetaling. Reduktionen beregnes forholdsmæssigt på baggrund af den ugentlige pasningstid på 30 timer ud fra taksten for en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud, som svarer til 50,5 time pr. uge i daginstitutioner og 48 timer pr. uge i dagpleje.

Reglerne om fripladstilskud og søskendetilskud gælder også for deltidsplads i forbindelse med orlov.