Baggrunden

I august 2011 blev såvel landbrugsarealer som sommerhusområder på Sydlolland oversvømmet. Årsagen skulle undersøges og det viste sig nødvendigt at arbejde hen mod en fælles forståelse for at kunne imødegå fremtidige oversvømmelser.
Det blev fundamentet for projektet, som foregik i perioden fra august 2012 til februar 2014.

Samarbejdet

En projektgruppe bestående af områdets interessenter har aktivt medvirket i alle projektets faser.  Således har Landvindingslaget Rødby Fjord, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Grundejerforeningen Hummingen Strand, Fritidsejerforeningen, Lolland Forsyning og Lolland Kommune samarbejdet om oversvømmelsesudfordringerne. Der har været knyttet ekstern konsulentbistand på projektet. Opgaven bestod i at opbygge og anvende en hydraulisk model, der kan beregne oversvømmelsesrisikoen i området. Sideløbende blev samarbejdsprocessen fulgt og interessenternes tilfredshed vurderet.

Økonomien

Projektet er finansieret af Lolland Kommune med tilskud fra Miljøministeriets pulje til klimatilpasning ligesom Landvindingslaget Rødby Fjord har bidraget.

Resultatet

Modellen skal bruges til vurdering af fremtidige tiltag for at imødegå oversvømmelser.
Interessenterne har opnået en fælles forståelse af områdets oversvømmelsesproblematik og har udtrykt tilfredshed med processen.

Fremtiden

Projektet har givet et erfaringsmæssigt afsæt til eventuelle, mulige tiltag for at imødegå fremtidige oversvømmelser. Den hydrauliske model kan betragtes som et beslutningsværktøj i forbindelse med arbejdet med klimatilpasningsplanen. Samarbejdsmodellen kan med fordel anvendes andre steder i landet.