Lolland Kommunes Frie Kulturmidler har til formål at understøtte, styrke og udvikle de kulturelle aktiviteter/events i kommunen.

Kulturmidlerne kan søges af kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer, som har gode idéer til store og små kulturelle projekter.

Sådan gør du, hvis du vil søge de Frie Kulturmidler

  1. Undersøg om dit projekt falder inden for de kriterier, der gælder for de Frie Kulturmidler, som er opdelt i 2 puljer (se Ansøgningskriterier)
     
  2. Undersøg hvad, der kræves, hvis du får bevilliget penge, skal aflægge regnskab mm. (Se "Når du har fået underskudsgaranti/støtte")
     
  3. Udfyld ansøgningsskemaet. Suppler gerne med en længere projektbeskrivelse eller et mere udfoldet budget.
     
  4. Afvent svar på din ansøgning. Bemærk, at der kan forventes en svartid på mellem fire uger og 3 måneder afhængigt af hvor mange penge, der søges - og at projekter, der er i gang eller afsluttede ved sagsbehandlingstidspunktet ikke kan modtage støtte.

Bevilling under 25.000 kr.

Administrationen i Kultur og Fritidssektoren behandler og godkender mindre bevillinger. Ansøgningerne bliver behandlet løbende. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på fire uger.

Bevilling over 25.000 kr.

Fritids- og Kulturudvalget behandler og godkender større bevillinger på 25.000 kr. eller derover. Der er ansøgningsfrister fire gange om året: den 6. januar, den 6. april, den 6. juni og den 6. oktober. Ansøgninger bliver behandlet på udvalgsmøderne i februar, maj, august og november.