Social og Arbejdsmarked har ansvaret for kommunens aktiviteter på socialpsykiatri-, handicap- og misbrugsområdet samt ansvaret for forsørgelsesydelser til borgere, som er på såvel midlertidig som varig forsørgelse, samt ansvaret for udgifter til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige og kursusudgifter til ledige som er faldet ud af dagpengesystemet.

Sektoren har herudover ansvaret for den kommunale beskæftigelsesindsats, som omfatter løntilskud til jobtræning hos offentlige og private virksomheder, uddannelsesindsats via lokale uddannelsesinstitutioner og kommunale beskæftigelsesprojekter samt botilbud og væresteder til borgere med sociale og psykiske problemer, tilskud til personlig og praktisk hjælp, tilskud til handicaphjælpere, Aktiv-Bo (botilbud af henholdsvis længerevarende eller midlertidig varighed til handicappede), botilbud i øvrigt til voksne med særlige behov, hjælpemidler, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt misbrugsområdet.

Social og Arbejdsmarked er opdelt i tre centre som varetager opgaver indenfor handicapområdet, social psykiatri og rusmiddel, samt opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Derudover er der en Stab og et Center for Støtte og Vejledning som refererer til Social- og Arbejdsmarkedschefen.

Kontaktpersoner

Social- og Arbejdsmarkedschef

Jesper Daugaard
E-mail: jeda@lolland.dk

Direktør

Rikke Jensen
tlf. 54 67 67 18
E-mail: rije@lolland.dk

Center for Handicap

Annette Moryl Hansen
E-mail: moryl@lolland.dk

Center for Socialpsykiatri og Rusmidler

Michael Christensen
E-mail: mich@lolland.dk

Center for Støtte og Vejledning

Bodil Pedersen
E-mail: bodp@lolland.dk

Jobcenter Lolland

Per Bech Grønning
E-mail: pebgr@lolland.dk

Staben

John Michael Frejlev
E-mail: johmf@lolland.dk