header-img

Ø-Kontaktudvalget

Ø-kontaktudvalget er et lokaludvalg nedsat af byrådet jf. styrelseslovens § 65d. Ø-kontaktudvalget har en rådgivende funktion og ret til at udtale sig til byrådet om alle sager der vedrører øerne. Ø-kontaktudvalget har eksisteret siden 2010.

Ø-kontaktudvalget består af 7 repræsentanter for øerne – 3 fra Fejø, 2 fra Askø og 2 fra Femø og 2 byrådsmedlemmer, der samtidig skal være medlemmer af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Øernes beboere indstiller medlemmer til Ø-kontaktudvalget.

Øernes udvalgsmedlemmer er:

  • Formand Jørgen Møller (Fejø)
  • Næstformand Inger-Lise Pedersen (Askø)
  • Christine Grube Pedersen (Femø)
  • Jørgen Gosmer (Askø)
  • Jørgen Larsen (Femø)
  • Hanne Oustrup (Fejø)
  • Steen Sæmundsen (Fejø)


Politisk udvalgte medlemmer:

  • Henrik Høegh (V)
  • Poul Erik Ibsen (A)

Sidst opdateret 17-11-2015