header-img

Huslejenævnet

Huslejenævnet tager sig af tvister mellem lejere og udlejere i private lejemål.

Huslejenævnet er ikke et rådgivningsorgan og yder heller ikke vejledning bortset fra, at nævnets sekretariat kan vejlede om, hvordan du konkret rejser en sag. Nævnet kan bl.a. behandle spørgsmål om huslejens størrelse, varme- og vandregnskaber, depositum i forbindelse med fraflytning, manglende vedligeholdelse og husordenssager.

Alle sager, der ønskes behandlet af Huslejenævnet, skal indbringes skriftligt, med præcisering af, hvad det er, du ønsker nævnet skal tage stilling til. Der skal endvidere vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som du ønsker at få behandlet. Kopi af lejekontrakten skal altid vedlægges.

Der skal betales et beløb for at få behandlet en sag. Fra 01.01.2017 koster det 306 kr. som kan indbetales på konto nr. 0682 0001660713. Når beløbet er modtaget vil sagen blive behandlet.

Klagen skal sendes til:

Lolland Kommune
Huslejenævnet
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Tlf. nr. 54 67 67 67
Mail: lolland@lolland.dk

For perioden 01.01.2014 til 31.12.2017 består Huslejenævnet af:

  • Vagn-Aage Nielsen – formand
  • Flemming Møller Jensen – udlejerrepræsentant
  • Poul Erik Jensen – lejerrepræsentant.

I sager vedrørende overtrædelse af husorden suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

 

Sidst opdateret 22-12-2016