header-img

Grønt Råd

Baggrund

I 2007 besluttede byrådet at oprette Grønt Råd for Lolland Kommune.

Baggrunden for denne beslutning er, at ved kommunalreformen overtog kommunerne den største del af myndighedsopgaverne i det åbne land og herunder en række opgaver med forvaltning af naturen. Derfor er det nærliggende, at oprette en formaliseret kontakt til de organisationer og andre myndigheder, som har interesse i natur og miljø og at inddrage deres viden og synspunkter i kommunens indsats.

Organisationerne har en faglig viden, som kommunen kan bruge. En dialog med organisationerne om de overordnede prioriteringer og holdninger vil kunne kvalificere de politiske beslutninger på naturområdet og kunne give en mere nuanceret sagsbehandling.

Formål

Grønt Råd skal være et organ, der fremfører synspunkter, viden, bemærkninger og anbefalinger til planlægning og administration og handlingsplaner og projekter inden for natur og miljø i Lolland Kommune. Det vil sige såvel for lovbundne som ikke lovbundne opgaver.

I forhold til den politiske organisation refererer Grønt Råd til Klima- Teknik- og Miljøudvalget, men i sager og opgaver, der afgøres og gennemføres administrativt kan Grønt Råd referere til den del af Lolland Kommunes organisation, der har kompetencen på det pågældende område.

Sammensætning

Følgende organisationer og foreninger repræsenteret:

  • Dansk landbrug sydhavsøerne
  • Dansk Skovforening
  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Jagtforeningernes kommunale fællesråd

Og af andre myndigheder:

  • Naturstyrelsen Storstrøm

Der er mulighed for at andre interessegrupper og myndigheder lejlighedsvis deltager eller permanent indtræder. Endvidere deltager medarbejdere fra Lolland Kommune fra forskellige sektorer

Formandskab og sekretariat varetages af Teknik- og Miljømyndighed. Har du nogle spørgsmål kan du kontakte formand Regitze Lassen på relas@lolland.dk

Medlemmer af rådet

Fra organisationer og foreninger

Gustav von Rosen, Rudbjerggaard Dansk Skovforening
Jørgen Rye Rasmussen Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Poul Nielsen Jagtforeningernes kommunale fællesråd
Gunvor Thorsen Danmarks Naturfredningsforening
Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening
Christian Mogensen Friluftsrådet

Fra Naturstyrelsen

Helge Raakjær Frost  Naturstyrelsen Storstrøm

Fra Lolland Kommune

Bent Hansen Park og Vej
Susanne Nicolaisen Ældre- og Sundhed
Klaus Bek Nielsen Borgerservice, Kultur og Fritid
Bo Rasmussen Borgerservice, Kultur og Fritid
Dorthe Lahrmann Teknik- og Miljømyndighed, Natur og Miljø
Kim Nymand Hansen Teknik- og Miljømyndighed, Natur og Miljø
Regitze Lassen (formand) Teknik- og Miljømyndighed, Teknisk Sekretariat

Møder og referater

Der afholdes hvert år 2-4 møder.

Naturpolitik for Lolland Kommune

Byrådet har i januar 2011 vedtaget naturpolitik for Lolland Kommune. Den vedtagne naturpolitik er i overensstemmelse med Lolland Kommunes planstrategi, som tilsiger, at kommunen arbejder for mere og rigere natur overalt i Lolland Kommune. Det vil sige både den store og den lille natur.

Sidst opdateret 20-11-2018