header-img

Infrastrukturen skal tilpasses udviklingen

De kommende års massive investeringer i infrastrukturanlæg i regionen betyder nye udviklingsmuligheder for Lolland

Lolland får en central placering i forhold til det øvrige Europa, når byggeriet af tunnelen står færdig. Rødby-Puttgarden er blevet erhvervslivets transportkorridor, og med Femern Bælt forbindelsen får vi en hurtigere adgang til Norden og Europa. Lollands beliggenhed og infrastruktur skaber store muligheder for at tiltrække virksomheder til erhvervsområderne, som vil være placeret tæt på motorvejen til- og fra Femern Bælt, erhvervshavnene, og den nye jernbane.

Bedre rammebetingelser skal udnytte potentialet

Lolland Kommune prioriterer at skabe de bedste rammebetingelser og forudsætninger for at skabe vækst på Lolland, og udnytte de muligheder som den faste forbindelse giver. Det gør vi fx gennem en række initiativer til bedre infrastruktur og attraktive erhvervsarealer. Rammebetingelserne skal matche virksomhedernes behov og efterspørgsel, og tilgodese borgerne på Lolland. Så er det op til de erhvervsdrivende at fylde rammerne ud og skabe sig et solidt erhvervsgrundlag på Lolland, og derved skabe vækst.

Forbedringer i jernbanenettet på vej

I anlægsloven er det vedtaget, at det eksisterende jernbanenet mellem Hamburg og København skal udbygges og elektrificeres. I marts 2016 besluttede forligskredsen bag Femern Bælt forbindelsen, at Ringsted-Femern Banen skal opgradere banen frem til Nykøbing F station med færdiggørelse i 2021. Herefter bliver strækningen elektrificeret og er således helt færdig i 2024. Den endelige tidsplan for banen over Lolland kendes endnu ikke.

Udover elektrificering bliver jernbanen udbygget til 2 spor, og når den er færdig på dansk side vil rejsetiden mellem Lolland og København bliver reduceret til ca. 1 time og 15 minutter. Det kan lade sig gøre med en øget hastighed på op til 200 km/t. Banen vil give Lolland en bedre betjening og kobling til den regionale infrastruktur og styrker samtidig den dansk-tyske forbindelse, ved at gøre rejsetiden mellem metropolerne kortere.

Ny togstation til Holeby og Rødby

Den gamle station i Rødbyhavn skal rives ned, når Femern Bælt forbindelsen åbner. I stedet åbner en ny station med navnet Lolland Syd, som skal ligge mellem Holeby og Rødby. Stationen vil integrere Lolland i den nye og forbedrede infrastruktur, som forkorter pendlerrejsen til og fra København. Banen giver også en hurtigere adgang til kontinental-Europa, og vi skaber dermed et bedre grundlag for at trække flere virksomheder og investeringer til området. Lolland Kommune ønsker yderligere, at der etableres en regionalbane mellem Lübeck og Lolland-Falster.

En ny Storstrømsbro

Den nuværende Storstrømsbro er nedslidt, og holder ikke til den øgede trafik og nye højhastighedstog på strækningen. Broen har en stor regional betydning, og er også en vigtig del af den samlede infrastruktur mellem metropolerne Hamburg, København og Malmø. Regeringen har derfor vedtaget at bygge en ny Storstrømsbro, og som følge af den fremskudte udbygning og elektrificering af jernbanenettet blev det i juli 2016 besluttet at igangsætte arbejdet med broen.

Byggeriet af broen er i udbud til juli 2017 og anlægsarbejdet forventes igangsat i starten af 2018. Den færdige bro med 2-sporet vej og dobbeltspor til tog planlægges åbnet i 2022, for togtrafik dog først i 2023. Den 4 km lange bro vil også rumme en fælles gang- og cykelsti, og bliver Danmarks 3. længste bro.

Sidst opdateret 24-10-2016