Skip til hoved indholdet

Beskæring af buske og træer

Som grundejer har du pligt til at beskære din beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove.

Det er ejeren af den enkelte ejendom, der selv skal klippe og beskære hæk og træer ud mod offentlig sti, fortov og vej. Sådan står der i vejloven §87, og det gælder uanset, hvad der tidligere har været praktiseret.

Sådan bør træer og buske beskæres

  • Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen. 
  • Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 m.

Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte m.v. Ved beskæring skal du være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde.


Grafisk illustration af reglerne for, hvordan buske og træer bør beskæres.


Kontakt

Park og Vej

Narvikvej 11, 4900 Nakskov
parkogvej@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Når du besøger os

Fremmøde på adressen kan ske efter forudgående aftale.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links