Skip til hoved indholdet

Vedligeholdelse af veje og stier

Park og Vej står for det løbende tilsyn med kommunens veje, stier, fortove og p-pladser.

Lolland Kommune har 1654 km offentlige veje, stier, fortov og p-pladser. På de asfalterede veje er Park og Vejs opgave vedligeholdelse og herunder lapning af slaghuller og mindre reparationer på strækningerne samt slidelag mm.

På grusveje og stier udfører Park og Vej vedligeholdelse og udlægning af nye belægninger på hele strækninger.

Vejklasser

Lolland Kommunes vejnet er opdelt i klasse 1, 2, 3 og 4. Vejene er klassificeret alt efter, hvor stor betydning vejen har, om det er en hovedvej eller en villavej og selvfølgelig efter, hvor meget trafik og slidtage der er på vejstrækningen.

Grusveje, stier og p-pladser hører under en anden betegnelse.

Vejtilsyn

Park og Vej står for løbende tilsyn på alle kommunens veje, stier, fortove og p-pladser. Der er tre vejmænd, som dækker hele kommunen, hvor tilsyn er en af mange daglige opgaver.

Støder du på et hul i vejen eller en belægning i fortovet som er i stykker, kan du benytte appen Giv et praj. På den måde er du med til at hjælpe Park og Vej, så opgaven kan blive registreret i systemet.

Læs mere om veje og stier

Via GIS kortet kan du se, hvilken vejklasse alle vejene har i kommunen (kort.lolland.dk)

Se CVF-registret over alle veje og stier i Danmark her (CVF.dk)

Kontakt

Park og Vej

Narvikvej 11, 4900 Nakskov
parkogvej@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Når du besøger os

Fremmøde på adressen kan ske efter forudgående aftale.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links