Skip til hoved indholdet

Snerydning og glatførebekæmpelse

Hos Park og Vej starter vinterberedskabet den 1. oktober, og det fortsætter helt frem til den 1. maj. I den periode har vi mindst en vintervagt på døgnet rundt, som holder øje med vejr- og vejsituationen.

I Vinterregulativet kan du se, hvordan vi prioriterer indsatsen på de enkelte kommunale veje og stier. Vejnettet er prioriteret i forhold til, hvor meget trafik der kører på dem, og hvor vigtige de er i forhold til den overordnede og den lokale trafik. Vejene har ikke nødvendigvis samme prioritering ved saltning som ved snerydning.

Når først det sner kraftigt opfordrer vi til, at der bliver ringet mindst muligt til os. Vores vintervagter er fuldt optaget af at få vinterberedskabet optimeret og få det maksimale ud af driftspersonalet. Vejene vil blive ryddet så hurtigt som muligt.

Nødsituation

Opstår der en nødsituation, kan du kontakte Politiet, Falck eller Hjemmeplejen - de har et nødnummer til Vintervagten og vil kunne bestille en sneplov eller andet, der måtte være behov for.

Grundejers forpligtelser 

Som grundejer har du også nogle forpligtelser. Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej, har du pligt til at rydde både fortov og kørebanen.

Kort

Vejklasser

Vejtype: Veje som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik (overordnet trafiknet)

Snerydning: Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Rydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag.

Glatførebekæmpelse: Foretages ved præventiv saltning mod rim og is.  Efter snefald og fygning saltes inden 3 timer.

Bemærkninger: Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet.

Vejtype: Veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje, og veje som binder enkelte bysamfund sammen.

Snerydning: Snerydning udføres ved drivedannelse eller inden der falder op til 8 cm jævnt lag. Vejene tilstræbes holdt farbare uden større gener i tidsrummet: 

  • 04.00 - 20.00 på hverdage
  • 04.00 - 18.00 på lørdage, søndage og helligdage

Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse foretages i tidsrummet:

  • 07.00 - 22.00 på hverdage
  • 07.00 - 20.00 på lørdage, søndage og helligdage.

Bemærkninger: Udføres med befugtningssalt eller tørsalt.

Vejtype: Omfatter lokalveje og pladser som har betydning for afvikling af den lokale trafik.

Snerydning: Snerydning udføres ved drivedannelse eller ved 8 cm jævnt lag. Rydningen iværksættes når klasse 1 og 2 veje er farbare.

Der iværksættes på hverdage i tidsrummet 07.00 -18.00. På lørdage, søndage og helligdage normalt ingen snerydning.

Glatførebekæmpelse: Der foretages ikke glatførebekæmpelse på denne vejklasse.
Cykelstier og pladser kan dog saltes, når der er konstateret gener ved glatføre.

Bemærkninger: Udføres med tørsalt.

Vejtype: Omfatter lokalveje og pladser som har betydning for afvikling af den lokale trafik.

Snerydning: Snerydning udføres ved drivedannelse eller ved 8 cm jævnt lag. Rydningen iværksættes når klasse 1 og 2 veje er farbare.

Der iværksættes på hverdage i tidsrummet: 07.00 -18.00. På lørdage, søndage og helligdage normalt ingen snerydning.

Glatførebekæmpelse: Der foretages ikke glatførebekæmpelse på denne vejklasse.
Cykelstier og pladser kan dog saltes, når der er konstateret gener ved glatføre.

Bemærkninger: Udføres med tørsalt.

Vejtype: Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje.

Snerydning: Snerydning udføres kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1.A til 3.C er afsluttet, og kun i dagtimerne.

Glatførebekæmpelse: Ingen glatførebekæmpelse.

Vinter – stiklasse: Omfatter stier som hovedstier og skolestier.

Snerydning: Tilstræbes holdt farbare uden større gener i tiden 04.00 - 20.00 på hverdage og i tidsrummet: 04.00 - 18.00 på lørdage, søndage og helligdage.

Glatførebekæmpelse: Glatførebekæmpelse foretages i tidsrummet:

  • 07.00 - 22.00 på hverdage
  • 07.00 – 20.00 på lørdage, søn- og helligdage

Der kan fortages præventiv glatførebekæmpelse.

Bemærkning: Udføres med befugtningssalt eller tørsalt.

Vinter – stiklasse: Stier og pladser, der har betydning for den lokale nærtrafik.

Snerydning: Snerydning iværksættes når klasse 1 og 2 stier er farbare. Iværksættes på hverdage i tidsrummet 07.00 - 18.00. På lørdage, søndage og helligdage normalt ingen snerydning.

Glatførebekæmpelse: Der fortages ikke glatførebekæmpelse på den stiklasse.
Cykelstier og pladser kan dog saltes når der konstateres gener ved glatføre.

Bemærkning: Udføres med tørsalt.

Vinter – stiklasse: Lavest piloterede stier

Snerydning: Sneryddes kun undtagelsesvis.

Glatførebekæmpelse: Ingen

Bemærkning: Grusstier

Nyttige links

Kontakt

Park og Vej

Narvikvej 11, 4900 Nakskov
parkogvej@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Når du besøger os

Fremmøde på adressen kan ske efter forudgående aftale.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links