Skip til hoved indholdet

Privat fællesvej

En privat fællesvej er en vej, der tjener som adgangsvej for mere end én ejendom, og som ikke er optaget som offentlig vej. Lolland kommune er forvaltningsmyndighed for private fællesveje.

Er der ikke enighed blandt brugerne af vejen, eller er der ønsker om ændringer i forholdene på vejen, er der flere forhold, som kan gøre sig gældende:

  • I bymæssig bebyggelse, herunder sommerhusområder, påhviler det de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej, at holde vejen i god og forsvarlig stand, herunder f.eks. også vejens rendestensbrønde.
  • På landet påhviler vedligeholdelsen kun de ejere, som har ret til at bruge vejen.
  • Hvis der skal udføres større vedligeholdelse, eller vejen ikke er i god stand, og grundejerne ikke kan blive enige om gennemførelsen, kan der i henhold til lov om private fællesveje afholdes vejsyn på kommunens foranledning. Efter vejsynet er gennemført, bliver der truffet en afgørelse om istandsættelse og fremtidigt vedligehold, som pålægger de vejberettigede (brugere) en bestemt del af istandsættelsen og den fremtidige vedligeholdelse.

Kontakt

Park og Vej

Narvikvej 11, 4900 Nakskov
parkogvej@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Når du besøger os

Fremmøde på adressen kan ske efter forudgående aftale.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links