Skip til hoved indholdet

Handicapkørsel

Mulighed for kørsel til aktiviteter uden for hjemmet, som besøg hos familie og venner, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Handicapkørsel er til dig, som er svært bevægelseshæmmet over 18 år, der er afhængig af et ganghjælpemiddel eller en kørestol og er vurderet berettiget til hjælpemidlet af kommunen.

Du kan også søge handicapkørsel, hvis du er blind eller stærkt svagsynet.

Find mere information om handicapkørsel

Lolland Kommune tilbyder jf. Lov om Trafikselskaber § 11, Handicapkørsel til dig som er svært bevægelseshæmmet, på grund af varig fysisk funktionsnedsættelse, er blind eller stærkt svagsynet og derfor ikke er i stand til at anvende offentlige transportmidler.

Levering af indsatsen

Trafikselskabet Movia leverer indsatsen.

Du kan søge om handicapkørsel, hvis du:

 • Er fyldt 18 
 • Er afhængige af ganghjælpemiddel eller kørestol, og er vurderet berettiget til dette hjælpemiddel fra Lolland Kommune.
 • Ikke selvstændigt kan benytte offentlig transport eller Flextur
 • Er blind eller stærkt svagtsynet m. synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre, dokumenteret af øjenlæge.

At svært bevægelseshæmmede og/eller blinde og stærkt svagsynede borgere kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet, som besøg hos familie og venner, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Du er forpligtet til at oplyse Visitation - Ældre & Sundhed om eventuelle ændringer i din situation, da det ved ændringer kan være nødvendigt at foretage en revisitation af din hjælp.

 • Bevillingen omfatter 104 enkeltture om året i perioden den 1. januar til den 31 december.

 • Kørsel til alle formål, der ikke er dækket af anden lovgivning.

 • Kørslen omfatter hele Movias område, det vil sige Lolland, Falster, Møn og Sjælland (brofaste øer).

 • Kørsel til aktiviteter uden for hjemmet, som besøg hos familie og venner, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

 • Der må gratis medbringes: max. to børn under 12 år, fører- eller servicehund, max. 1 husdyr medbragt i taske eller kurv, nødvendige hjælpemidler - højst 1 stk. (kun 1 eldreven kørestol/minicrosser, max. 1 kuffert og 1 stk. håndbagage. Skal oplyses samtidig med bestilling af kørsel.

 • Trappebefordring kan ske op til 5. sal (se Movias kriterier for dette)

 • Mod betaling af 50 % af prisen for borgerens tur, pr. ledsager, kan borgeren have op til to ledsagere med. Ledsagerne skal være selvhjulpne og de må ikke selv være bevilget handicapkørsel.

 • Ledsageren kan være en pårørende eller en bevilget ledsager jf. §§ 85, 97 og/eller 98. 

Handicapkørsel omfatter ikke:

 • Resterende ture kan ikke overføres til næste kalenderår, hvis de ikke er anvendt inden den 31. december.
 • Kørsel til læge eller speciallæge, der dækkes af kommunen.
 • Kørsel til anden regional behandling, der dækkes af regionen.

Særlige forhold

I ganske særlige tilfælde kan der søges om:

 • Ekstrature: Kan bevilges ved pludselige, uforudsete hændelser, der har forårsaget, at de bevilgede ture er brugt. Der skal være brugt 80 % af turene før ekstrature kan søges.

 • Direkte kørsel: Der skal være en sundhedsmæssig vurdering og begrundelse, for at borger ikke kan tåle en omkørselsvej på op til 150 % af transporttiden, svarende til max. 4,5 times kørsel.

 • Gratis ledsager: Borgere kan gratis medbringe én ledsager, hvis denne er bevilget af Lolland Kommune jf. eks. SEL §§ 85, 97 eller 98, under forudsætning af at borgeren er fysisk afhængig af en ledsager under kørslen. Eller borgeren har en adfærd, der nødvendiggør en ledsager, som kan forhindre skade på borger og andre.

 • Der bevilges ikke gratis ledsagelse, hvis borgers behov udelukkende opstår i forbindelse med hjælp ved ankomsten.

Når du er bevilliget handicapkørsel, vil du modtage et velkomstbrev fra Movia. Heri vil fremgå yderligere information om din egenbetaling, og der vil være vedlagt et girokort med henblik på medlemsgebyr.

Senest 5 dage efter du har betalt medlemsgebyret, kan du bestille kørsel.

Se hvad handicapkørsel koster på Movias hjemmeside (moviatrafik.dk)

Du kan også kontakte Movia på telefon 70 26 27 27.

Når du er bevilget handicapkørsel, kan du bestille kørsel hos Movia Flextrafik med 2 timers frist mellem kl. 8.00-16.00 på telefon 70 26 27 27

Du kan bestille kørsel op til 14 dage frem i tiden.

Du må påregne omvejskørsel på op til 30 min. pr. tur eller en forlængelse på op til 150 % af den direkte køretid.

Du ansøger om handicapkørsel i din bopælskommune.
Ansøgningsskema kan hentes på Movias hjemmeside - du finder et link øverst på siden.

Eller ved at kontakte Visitation - Ældre & Sundhed.

Se kontaktinformation og telefontider til Visitation - Ældre & Sundhed.

Ansøgningsskemaet sendes til:
Visitation - Ældre & Sundhed
Søndre Boulevard 84
4930 Maribo.

Klagegange over afgørelser vedrørende Handicapkørsel:

Du kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Klagen sender du til:
Visitation - Ældre & Sundhed
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo.

Hvis du har klaget genvurderer Visitation - Ældre & Sundhed afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelse af din klage.
Afgørelser efter § 11 i lov om Trafikselskaber kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Lov om Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede– nr. 582 af 24. juni 2005 § 11.

§ 11. Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover etablere individuel handicapkørsel.

Stk. 2. Individuel handicapkørsel skal:

 1. som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og
 2. foregå i et egnet køretøj.

Stk. 3. Individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden kørslen.

Stk. 4. Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet.

Stk. 5. Trafikselskaberne skal inddrage handicap-organisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel handicapkørsel.

Kontakt

Visitation - Ældre & Sundhed

Søndre Boulevard 84
4930 Maribo
aeldresektorenofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Når du ringer

Visitationen for hjemmepleje:  54 67 62 20 tast 1

Visitationen for hjælpemidler: 54 67 62 20 tast 2


Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links