Skip til hoved indholdet

Kørsel til genoptræning

Hvis du skal gå til genoptræning efter du er udskrevet fra sygehus og har fået en genoptræningsplan kan du måske få hjælp til kørsel.

Er du udskrevet fra sygehus og har fået en genoptræningsplan, og skal gå til genoptræning i Lolland Kommune, har du måske muligheder for kørselsgodtgørelse til Maribo eller Nakskov Sundhedscenter.

Kørsel til og fra træningsstedet

Du skal som udgangspunkt selv sørge for kørsel til og fra genoptræningsstedet. Ved tvivl om din tilstand/helbred kan ergo- eller fysioterapeuten godt have bestilt kørsel til din startsamtale men efterfølgende vurderet, at du ikke kan visiteres til yderligere kørsel.

Hvem visiterer til kørsel?

Det er ergo- eller fysioterapeuten på træningsstedet, der vurderer, om du kan benytte offentlige transportmidler (herunder flextur - se link nederst på siden), eller om du kan visiteres til det kommunale kørselstilbud. Hvis din tilstand eller dit helbred udelukker, at du kan bruge offentlige transportmidler som bus, tog eller færge, bestiller ergo- eller fysioterapeuten efter aftale med dig kørslen til din genoptræning.

Er du indstillet til det kommunale kørselstilbud, kan der være ventetid og samkørsel med andre borgere, der også skal til genoptræning. Du kan forvente at blive afleveret ved træningsstedet op til 60 minutter før din aftale om træning, og der kan være ventetid op til 60 minutter efter endt træning.

Vurdering af tilstand/helbred

Ergo- eller fysioterapeuten vil ved startsamtalen udføre en individuel vurdering for at vurdere, om du kan visiteres til kommunal kørsel.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

  • Vil din tilstand (genoptræningsmuligheder) forværres, hvis du skal benytte offentlig transport til og fra træningen?
  • Er du kognitivt i stand til selv at benytte offentlig transport?
  • Er du selvhjulpen i forflytninger og kan komme ind og ud af en almindelig personbil med minimal støtte?

Hvem har ret til kørselsgodtgørelse til offentlige transportmidler?

Hvis du ikke er visiteret til kommunal kørsel, har du ret til kørselsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis du opfylder pkt. 1 og/eller 2.

  1. Hvis du modtager pension og udgifterne til offentlig transport til og fra træningsstedet med det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 42 kr.
  2. Hvis afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km og udgifterne med det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 100 kr.

Vær opmærksom på at kørselsgodtgørelsen svarer til billigste, forsvarlige offentlige transportmiddel.

Transport ved frit valg af genoptræningssted

Hvis du har valgt et træningssted i en anden kommune, og du er berettiget til kørselsgodtgørelse, refunderer Lolland Kommune udgifterne til transport svarende til det, du ville have været berettiget til, hvis du modtog genoptræning på det træningssted, som kommunen har henvist til.

Ansøgning om kørselsgodtgørelse

Du skal bede om en kørselsgodtgørelsesseddel og aflevere den udfyldt på genoptræningsstedet. Du får først dine kørselsudgifter udbetalt, når du har afsluttet dit genoptræningsforløb.

Læs mere

Kontakt

Ældre & Sundhed

Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo
aeldresektorenofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontider

Når du ringer

Ældre & Sundheds callcenter viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Telefonen hos Ældre & Sundhed besvares af vagttelefonen uden for de almindelige telefontider.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links