Lolland Ældreråd er et rådgivende organ, som er direkte valgt af og blandt kommunens befolkning over 60 år. Ældrerådet opstilles af og vælges af enkeltpersoner uafhængigt af de politiske partier. Der kan altså ikke opstilles parti- og/eller organisationslister.

Rådet består af 11 personer, som er valgt for en 4-årig periode.

Ældrerådet høres i sager om f.eks. personlig og praktisk hjælp, madservice, plejebolig, ældrebolig, døgnpleje, lokale trafikforhold, aktivitets- og træningscentre - og andre aktiviteter for ældre.
Ældrerådet holder møde hver måned med undtagelse af juli.

Alle ældre med bopæl i Lolland Kommune og deres pårørende er velkomne med spørgsmål eller forslag til rådet.

Referater fra rådets møde vil kunne findes på Lolland Kommunes Politiker Web.

Ældrerådets opgaver

  • løbende kontakt til ældre, således at deres behov og ønsker bliver hørt i kommunen
  • information til ældre om generelle og særlige livsvilkår
  • høringsberettiget i forhold om ældres vilkår, der forelægges i kommunalbestyrelsen og politiske fagudvalg
  • er med til at planlægge den fremtidige politik, der vedrører ældre i kommunen

Ældrerådets medlemmer 2018-2021

Ældrerådets medlemmer 2018-2021

May-Brit Horst, formand

Ved Dampmøllen 3D, 2-15, 4900 Nakskov
E-mail: may-brit@horst.dk
Tlf. 54 92 35 31 eller 30 56 64 35

Lindy Fynholm

Bregnevej 4, 4930 Maribovej
E-mail: lindy@fynholm.dk
Tlf. 40 76 26 86

Rita Tonnesen

Maribovej 12, 4960 Holeby
E-mail: ritatonnesen50@gmail.com
Tlf. 61 85 60 54

Karen Zubari

Østervang 17, 4970 Rødby
E-mail: karen@karenzubari.dk
Tlf. 54 60 20 50 eller 22 18 09 35

Britta Skydsbjerg

Præstevænget 36A, 4920 Søllested
E-mail: b.s.skydsbjerg@get2net.dk
Tlf. 54 92 60 84 eller 20 85 84 24

Finn Simonsen

Nødebjerg 21, 4960 Holeby
E-mail: finn.simonsen2016@gmail.com
Tlf. 23 22 03 44

Gunnar Hansen

Ansgars Vej 15, 4930 Maribo
E-mail: gunnarkamma@gmail.com
Tlf. 20 99 62 15

Finn Olsen

Stationsvej 10, 4983  Dannemare
E-mail: hoenekro@mail.dk
Tlf. 28 12 33 60

Lissen Steffensen

Tjennemarkevej 31, 4952 Stokkemarke
E-mail: lissensteffensen@gmail.com
Tlf. 20 57 37 47

Børge Stoustrup

Mejerivej 12, 4900 Nakskov
E-mail: borge@stoustrup.dk
Tlf. 23 65 17 29

Ingerlis Friis Pedersen

Skovbøllevej 20, 4900 Nakskov
E-mail: ingerlis@frihedspris.dk
Tlf. 21 42 10 15

Ældrerådet er desuden kontaktperson for hvert et plejecenter, hvor de blandt andet kan være talerør for borgere og pårørende på plejecentrene til det politiske niveau.


Ældrerådets kontaktpersoner til plejecentre 2018-2021

Kontaktperson

May-Brit Horst
Ved Dampmøllen 3D, 2-15, 4900 Nakskov
E-mail: may-brit@horst.dk
Tlf. 54 92 35 31 eller 30 56 64 35

Teamleder

Birgitte Jensen
E-mail: birje@lolland.dk
Tlf. 54 67 46 06 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Lissen Steffensen
Tjennemarkevej 31, 4952 Stokkemarke
E-mail: lissensteffensen@gmail.com
Tlf. 20 57 37 47

Teamleder

Jeannette Kirkhammer
E-mail: jki@ok-fonden.dk
Tlf. 27 29 19 16

Kontaktperson

Karen Zubari
Østervang 17, 4970 Rødby
E-mail: karen@karenzubari.dk
54 60 20 50
22 18 09 35

Teamleder

Tina Simarcis Skytt
E-mail: tisis@lolland.dk
Tlf. 54 67 44 41 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Lindy Fynholm
Bregnevej 4, 4930 Maribo
E-mail: lindy@fynholm.dk
Tlf. 40 76 26 86

Teamleder

Stine Bang
E-mail: stinb@lolland.dk
Tlf. 54 67 45 70 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Finn Simonsen
Nødebjerg 21, 4960 Holeby
E-mail: finn.simonsen2016@gmail.com
Tlf. 23 22 03 44

Teamleder

Lisbeth Ekberg Sørensen
E-mail: leso@lolland.dk
Tlf. 54 67 47 51 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Britta Skydsbjerg
Præstevænget 36A, 4920 Søllested
E-mail: b.s.skydsbjerg@get2net.dk
Tlf. 54 92 60 84 eller 20 85 84 24

Teamleder

Birgitte Topp-Jakobsen
E-mail: bitj@lolland.dk
Tlf. 54 67 48 74 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Ingerlis Friis Pedersen
Skovbøllevej 20, 4900 Nakskov
E-mail: ingerlis@frihedspris.dk
Tlf. 21 42 10 15

Teamleder

Birgitte Jensen
E-mail: birje@lolland.dk 
Tlf. 54 67 46 06 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Finn Olsen
Stationsvej 10, 4983  Dannemare
E-mail: hoenekro@mail.dk
Tlf. 28 12 33 60

Teamleder

Anne Stope
E-mail: ansto@lolland.dk
Tlf. 54 67 45 11 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Gunnar Hansen
Ansgars Vej 15, 4930 Maribo
E-mail: gunnarkamma@gmail.com
Tlf. 20 99 62 15

Teamleder

Jette Rasmussen
E-mail: jetra@lolland.dk
Tlf. 54 67 43 56 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Børge Stoustrup
Mejerivej 12, 4900 Nakskov
E-mail: borge@stoustrup.dk
Tlf. 23 65 17 29

Teamleder

Joan Rolsted Sørensen
E-mail: josr@lolland.dk
​Tlf. 54 67 43 77 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)

Kontaktperson

Rita Tonnesen
Maribovej 12, 4960 Holeby
E-mail: ritatonnesen50@gmail.com
Tlf. 61 85 60 54

Teamleder

Karin Hansen
E-mail: kahan@lolland.dk
Tlf. 54 67 43 21 (mandag-fredag kl. 8.00-16.00)


Læs mere