Skip til hoved indholdet

Baggrund for Lollands Sydkyst

Turisme er et centralt indsatsområde i Lolland Kommune. Det har Lolland Kommunes Byråd vedtaget som et led i kommunens plan- og udviklingsstrategi tilbage i 2015, og det er senere fulgt op af flere politiske beslutninger og nye initiativer.

Det store perspektiv

Lolland har i forvejen en stærk turisme. Her er en smuk natur, en række markante turistdestinationer og gode hyggelige handelsbyer med til at sætte Lolland positivt på det store landkort. 

Med den kommende Femernforbindelse bliver potentialet dog endnu større. Når tunnelen står færdig, ventes den at flytte trafik fra den vestlige korridor gennem Jylland til den østlige korridor over Lolland-Falster. Det vil gøre Østdanmark lige så tilgængelig for nordtyske turister som vestkysten.

I dag er Lolland-Falster det eneste rigtige kraftcenter for international kystturisme i Østdanmark. Med den rigtige indsats kan turisterhvervet derfor få samme fremtrædende betydning på Lolland-Falster, som det har på den danske vestkyst eller på den tyske østersøkyst.

Arbejdet med at udforme nye strande, en ny international togstation og nye naturkorridorer er allerede i gang. Lolland Kommunes Byråd har derfor ønsket at gribe og udnytte muligheden for at udvikle Lollands sydkyst, med henblik på at skabe endnu bedre forudsætninger for, at turismen kan spire og gro. 

Potentialeplan

Det er en indsats, der dækker et langsigtet tidsperspektiv. 

Allerede i 2016 fik Lolland Kommune udarbejdet en såkaldt potentialeplan. Her blev der gennemført en massiv dataindsamling blandt de lokale aktører, der arbejder med eller på anden vis interesserer sig for områdets turisme, og resultaterne blev samlet i en rapport.

Dialog og udvikling

På baggrund af potentialeplanen fik Lolland Kommune i 2017-2019 tildelt 465.000 kroner fra Landdistriktspuljen. Penge, der skulle være med til at realisere en større del af det potentiale, der var beskrevet i Potentialeplanen. Det handlede blandt andet om at skabe mere samarbejde mellem områdets mange turistaktører, udvikle en fælles fortælling og sikre en rød tråd på tværs af en bred vifte af indsatser.

Der blev på den baggrund blandt andet arbejdet med borgermøder, workshops, kommunikation og nye former for samarbejde. Derudover blev et digemonoment udviklet på Kramnitze havn. 

Udviklingsplan for Lollands Sydkyst

Med budgetaftalen for 2021 vedtog Lolland Byråd at få lavet en ny strategisk udviklingsplan for Lollands Sydkyst. Nærmere bestemt: Området fra Hyllekrog i øst, via sydkysten til Nakskov Fjord og Nakskov by, med særligt fokus på strækningen fra Rødbyhavn til Hummingen.

Hvad er en strategisk fysisk udviklingsplan?

En strategisk fysisk udviklingsplan skal ifølge oplægget fra Dansk Kyst- og Naturturisme bestå af:

 • En vision, der hænger tæt sammen med den overordnede vision i den fælles Udviklingsplan for Sjælland og øerne
 • Nøgleprojekter, der kan være katalysatorer for at indfri visionen, og hvordan de realiseres i et samarbejde mellem offentlige, private, kommercielle, frivillige, organisationer, foreninger mv.
 • Planer for den fysiske udvikling herunder infrastruktur samt anvendelse af og forbindelsen mellem landskabet, havet, husene og byrummene
 • Tids- og procesplan samt kerneaktører og en rækkefølge for realiseringen af nøgleprojekterne
 • Økonomiske forhold, både i forhold til anlægs- og etableringsudgifter samt drift og det forretningsmæssige aspekt.

Sammenhæng til andre indsatser 

Den nye udviklingsplan og de kommende indsatser bygger på de principper, der er skitseret i den samlede udviklingsplan for Sjælland og øerne, som kommunerne i Region Sjælland fik udgivet i august 2020. Det handler blandt andet om at skabe stærke kraftcentre, sikre et øget kendskab og en større oplevelsesværdi. Alt sammen med udgangspunkt i bæredygtig turisme. 

Der er seks principper:

 • Koncentrer udviklingen – skab kritisk masse
 • Beskyt og benyt
 • Øg kvaliteten
 • Styrk de lokale særkender og kvaliteter
 • Tænk i flere sæsoner
 • Sammentænk investeringer – skab en positiv spiral

Herudover spiller indsatsen sammen med kommunens andet store udviklingsinitiativ ”Nakskov 2030”, hvor Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Realdania hver har valgt at investere 50 mio. kroner – altså 150 mio. kroner i alt – til at udvikle byens centrum, området ved havnen og Hestehovedet ved fjorden.

Vil du vide mere?

Kontakt

Mette Boje Madsen

Telefon: 29 42 73 03 | Mail: lollandssydkyst@lolland.dk

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links