Skip til hoved indholdet

Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere

Lolland Kommune afholder Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere to gange om året. Næste gang er i oktober i Maribo.

onsdag 23. oktober Klokken 13.00 - 14.00 Byrådssalen, "Det Gule Pakhus", Jernbanegade 5, 1. sal
Maribo

Om Grundlovsceremonien

To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler indfødsret til nye danske statsborgere. Hvis du er omfattet af et lovforslag om indfødsret og har modtaget orientering fra Udlændinge- & Integrationsministeriet, skal du deltage i en Grundlovsceremoni for at opnå det danske statsborgerskab.

Formålet med Grundlovsceremonien er at højtideligholde og markere din erhvervelse af det danske statsborgerskab.

Ved Grundlovsceremonien bydes du officielt velkommen som  ny dansk statsborger. Til ceremonien vil du underskrive en erklæring om at ville overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper herunder det danske demokrati.

Erklæringen vil foreligge ved Grundlovsceremonien. 

Du vil efterfølgende udveksle håndtryk med kommunens borgmester, som efterfølgende vil overrække dit danske statsborgerretsbevis som afslutning på den officielle ceremoni.  

Målgruppe

Ceremonien henvender sig til ansøgere, som er omfattet af Bekendtgørelse af Lov om indfødsrets meddelelse nr. 627 af 11. juni 2024 eller tidligere lovforslag.

Ceremonien henvender sig alene til ansøgere, som er bosiddende i Lolland Kommune. 

Tilmelding

Tilmelding til Grundlovsceremonien skal ske senest mandag den 30. september 2024 til Lolland Kommune på telefon 54 67 67 67.

Ved tilmeldingen bedes du oplyse:

  • Dit cpr. nummer
  • Fornavn og efternavn
  • Telefonnummer
  • Antal gæster som medbringes (max 2 gæster pr. deltager)

Til ceremonien skal du medbringe:

  • Gyldig legitimation med foto
  • Legitimationen skal være en af de tre nedenstående ting:
  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Efter ceremonien

Lolland Kommune fremsender din underskrevne erklæring til Udlændinge- & Integrationsministeriet umiddelbart efter ceremoniens afholdelse. Udlændinge- & Integrationsministeriet vil efterfølgende registrere dit danske statsborgerskab i CPR-registret.

Vil du vide mere?

Seneste nyheder

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links