One point of contact – ét samlet rådgivningscenter under byggeriet

Når byggeriet på Femern Bælt forbindelsen går i gang, kan konsortierne og arbejdsgivere benytte Femern Agency og få kontakt til relevante myndigheder i forhold til rekruttering af arbejdskraft, myndighedsbetjening udenlandske arbejdstageres indrejse og ophold samt råd og vejledning om arbejdsmarkedsforhold, løn- og ansættelsesvilkår, uddannelse og lærlinge mv.  

Femern Agency er et ’one point of contact’ for alle, der arbejder med byggeriet, og det forventes at få kontor tæt ved byggepladsen i Rødbyhavn. Femern Agency er et myndighedssamarbejde, der har til formål at skabe en smidig og effektiv myndighedsbetjening for arbejdskraft til Femernprojektet. Femern Agency er bindeled til statslige og andre relevante aktører, der løser myndighedsopgaver forbundet med navnlig udenlandske arbejdstageres indrejse, modtagelse og ophold.

Alle organisationer samlet under ét tag

Femern Agency kan rådgive om alt fra rekruttering af arbejdskraft til arbejdsmarkedsforhold for konsortier og underleverandører. Følgende organisationer forventes repræsenteret i Femern Agency:

  • Jobcentre
  • CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster
  • SKAT
  • International Citizen Service & Work in Denmark
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration
  • LO Lolland Falster
  • Arbejdstilsynet

Opkvalificering af ledige

Femern Agency varetager også opgaver inden for opkvalificering af ledige med henblik på at udnytte de lokale ressourcer optimalt og øge den lokale beskæftigelse til direkte eller indirekte ansættelse på Femern Bælt projektet.

Praktikpladser på tværs af grænserne

Femern Agency har et bredt samarbejde med erhvervsskolerne i hele Region Sjælland, og har ligeledes et samarbejde med et formidlingskontor i Lübeck med henblik på at opkvalificere og rekruttere grænseregional arbejdskraft. Samtidig er det også et mål at skabe praktikpladser på tværs af grænsen for at give unge elever fra Lolland-Falster mulighed for at komme i praktik på den tyske side af Femern Bælt.