Skip til hoved indholdet

Handleguide for bekymringsbørn

Handleguiden er til personer, der arbejder med børn og unge i dagplejen, daginstitutioner, skoler og SFO'er samt ungdomsskole

Om handleguide for bekymringsbørn

Handleguiden beskriver Lolland Kommunes beredskab for håndtering af generelle bekymringssager med mistrivsel og omsorgssvigt, samt sager med mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge.

Alle professionelle i Lolland Kommune har ansvar for at beskytte børn og unge, herunder bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, vold eller seksuelle overgreb. Hensynet til barnet skal altid komme i første række og vi har som professionelle ansvar for, at der bliver handlet hurtigt og relevant, når bekymringen opstår.

Handleguiden er tænkt til alle professionelle, der i deres arbejde har viden om eller kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder ledere og medarbejdere i dagpleje, dagtilbud, skoler, SFOer, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgiverne, familiebehandlingsområdet, plejefamilier, biblioteker, svømmehaller, sportsklubber, m.fl.

Handleguiden er opdelt i to dele, hvor første del omhandler generel vejledning vedr. bekymring for mistrivsel og omsorgssvigt, mens anden del særligt er rettet mod mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Guiden er opdelt, da både lovkrav og håndtering af overgrebssager på nogle punkter adskiller sig fra sager med mistrivsel og omsorgssvigt.

Kontakt

Børn og Ungerådgivningen 
Tlf. 54 67 60 06


Få mere information om handleguide for bekymringsbørn

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links