Skip til hoved indholdet

Den kommunale tandpleje

Den kommunale tandpleje i Lolland Kommune tilbyder alle bosiddende børn fra 0-20 år gratis tandbehandling.

Om Tandplejen

Barnet/den unge bliver automatisk indkaldt til den klinik, der ligger tættest på barnet/den unge, men der er mulighed for frit at vælge mellem kommunens 2 klinikker som ligger Nakskov og Maribo.

Første besøg er når barnet er cirka 8 måneder.

Man får automatisk en sms eller e-mail, når tiden nærmer sig. Der skal meldes afbud, hvis barnet/den unge er syg eller sløj.

Klinikkens åbningstider

Mandag - Onsdag fra kl. 8:00 - 15:00
Torsdag fra kl. 10:00 - 17:00
Fredag fra kl. 8:00 - 15:00 

Ved nødbehandling kan ringes til klinikken på telefon 54 67 75 55 for at bestille tid.

Besked når dit barn skal til tandlæge

Hvis du ønsker at få SMS beskeder når dit barn skal til tandlæge, skal du tilmelde dig NemSMS på Borger.dk med MitID (åbner ny side)

NemSMS er en offentlig og sikker SMS-løsning, hvor man kan modtage SMS beskeder fra offentlige myndigheder - også hvis man er fritaget for Digital Post.

PS. Overgangen til NemSMS betyder desværre at plejeforældre fremadrettet ikke kan modtage SMS beskeder.

Tandpleje for 18 til 21-årige

Der er kommet ny Lov nr. 911 af 21-06-2022, der betyder, at den kommunale tandpleje skal udvides, så den kan benyttes op til de 21 år.

Tandplejen Lolland indfaser en årgang om året med start af de 18-årige i 2022. Indkaldelse vil ske fra 1. juli 2022. Alle årgange forventes derfor af være indkaldt ved udgangen af 2025.

Fritvalgsordningen som var gældende for 16 til 17-årige (de unge selv kan vælge, om de vil gå til privatpraktiserende tandlæge eller den kommunale tandpleje) udvides også til at gælde op til de 21 år.

Dvs. at når du fylder 18 år, kan du fortsætte i den kommunale tandpleje.

Den unge kan også vælge at fortsætte hos en privatpraktiserende tandlæge. Det kræver at man aktivt udmelder sig i den kommunale tandpleje. Vi skal have besked på hvad der vælges. Det gøres ved enten at ringe eller møde op. Vælges en privat praktiserende tandlæge skal  Tandplejen Lolland vide hvilken.

Tandplejen Lolland indfaser ordningen gradvis med 1 årgang om året indtil ordningen er fuldt implementeret i 2026.

Se i oversigten nedenfor, hvordan de unge er omfattet ordningen fra 2022

 • 18 - 19-årige - I 2023 bliver alle der er født i 2004 og 2005 tilbudt gratis tandpleje
 • 18 - 20-årige - I 2024 bliver alle der er født i 2004, 2005 og 2006 tilbudt gratis tandpleje
 • 18 - 21-årige - I 2025 bliver alle der er født i 2004, 2005, 2006 og 2007 tilbudt gratis tandpleje


Mere information om den kommunale tandpleje

Hvis du vælger privat tandpleje til børn under 16 år, så ydes der et tilskud på 65%. De resterende 35% skal selv betales. Det samme gælder for tandregulering.

Vælges privat tandlæge, skal dette meddeles til Tandplejen Lolland inden behandlingen hos privat tandlæge kan begynde.

Man kan vælge privat tandlæge fra man er 16 år uden egenbetaling, hvor Tandplejen Lolland betaler.

Er tandreguleringsbehandlingen startet skal denne afsluttes før privat tandlæge kan vælges.

Af hensyn til andre patienter og Tandplejens medarbejdere forbeholdes der ret til at undlade behandling hvis barnet/den unge har:

 • Feber og feberlignende symptomer
 • Svær hoste og ondt i halsen
 • Svær forkølelse og influenzalignende symptomer
 • Forkølelsessår
 • Andre sygdomme som kan smitte andre patienter og Tandplejens medarbejdere

Hvis man er i tvivl vil det være en god ide at kontakte Tandplejen Lolland, som kan afgøre om man skal komme eller i stedet have en ny aftale.

Af hensyn til alle vores patienter, pårørende og Tandplejens medarbejdere vil vi gerne informere om vores forholdsregler ved tandbehandling og børn med lus:

 • Alle tandlægestole, instrumenter og andet der har været i kontakt med vores patienter rengøres, renses, desinficeres, steriliseres og autoklaveres efter myndighedernes forskrifter. Der er derfor ingen fare for at blive angrebet af lus efter et besøg i Tandplejen
 • Hvis vi opdager, at et barn har lus, informerer vi jer forældre om det
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke har tæt kontakt til patienter, der er angrebet af lus. Vi vil derfor i mange tilfælde undlade behandling og i stedet for tilbyde en ny tid efter at lusene er væk, eller evt. når behandling af lusene er godt i gang
 • Patienter der er godt i gang med anti-lus behandling, hvor vi vælger at gennemføre behandling, her vil vi i mange tilfælde give barnet en plasthætte på, mens patienten er i stolen
 • Vi anbefaler at apotek eller egen læge kontaktes for at få den rigtige behandling af et luseangreb
 • Alle disse forholdsregler tager vi for at tage størst muligt hensyn til vores patienter og af sikkerhed for Tandplejens medarbejdere.

Som udgangspunkt undersøger vi børnenes tænder med 1½ års interval. Men der er forskel på, hvor ofte børn har behov for at få undersøgt tænderne og der kan være perioder, hvor børn skal undersøges med kortere interval. Derfor skal børn ind imellem komme hyppigere end hvert 1½ år. Hvis I mener, jeres barn har behov for en ekstra undersøgelse, er I altid velkomne til at bestille en tid.

I Tandplejen Lolland har vi mange års erfaring med at behandle børn og unge. Vi tilpasser vores behandling efter det enkelte barns behov og modenhed. Vores viden opdateres løbende, så vi til hver en tid arbejder efter de nyeste anbefalinger og med de bedste materialer.

Vi samarbejder først og fremmest med jer som forældre, og vi ser helst, at en af jer går med barnet til tandlæge hver gang indtil barnet er 15 år. Vi samarbejder også med sundhedsplejersker, dagplejen, daginstitutioner, skoler mv.. Tandplejen Lolland kommer gerne ud og fortæller om tænder og tandsundhed i mødregrupper, hos dagplejere, i daginstitutioner, ligesom vi har undervisningsprogrammer til skolebørn.

I enkelte tilfælde kan I benytte anden kommunes klinik. Ring til tandplejen og få oplysning om, hvad der gælder for jeres barn.

Er tandreguleringsbehandlingen startet skal denne afsluttes før privat tandlæge kan vælges.

Når du fylder 18 år, skal du vælge en privatpraktiserende tandlæge.

Du kan oplyse, hvilken tandlæge du vælger pr. telefon eller udfylde en valgseddel som du får udleveret ved sidste undersøgelse.

Herefter overfører vi dine journaloplysninger til din nye tandlæge.

Det kan spare dig for mange penge i voksentandplejen, så det er meget vigtigt, at du giver os besked om, hvor du vil fortsætte dine regelmæssige tandlægebesøg.

 

Hver gang barnet/den unge er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstilling.

Ved større afvigelser vil barnets sædvanlige tandlæge henvise til vores specialtandlæge. Vores specialtandlæge ser alle børn i 4.- 5. klasse med henblik på evt. tandregulering.

Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver forældre og barn indkaldt til samtale, hvor vi taler om behov og behandlingsmuligheder.

Der tilbydes kun tandreguleringsbehandling efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger.

Vi tilbyder ikke tandregulering af kosmetiske årsaqger!

De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tandpleje (BEK nr. 959 af 14/06/2022).

Derudover kræver tandreguleringsbehandlingen et godt samarbejde, en god mundhygiejne og overholdelse af aftaletider. Det vil sige, at interessen for selve behandlingen skal være til stede for at opnå et godt resultat. Er der tvivl om interessen eller samarbejdet, kan det være bedre at undlade eller stoppe behandlingen.

Specialtandplejetilbuddet er målrettet sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller omsorgstandplejen.

Målgruppen for specialtandpleje er borgere, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne fx som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med andre sygdomme, der medfører, at de har svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling, kan også modtage tilbuddet (fx patienter med Parkinsons sygdom eller sklerose). Specialtandplejen behandler både børn og voksne.

Specialtandplejen består af to dele: den kommunale specialtandpleje med egen narkoseklinik og narkoseteam på vores klinik i Maribo og den regionale specialtandpleje i Region Sjælland, hvortil vi henviser de patienter, der skal behandles i sygehusregi.

Tilbuddet omfatter al tandlægelig behandling og forebyggelse, der er behov for ud fra en tandlægefaglig vurdering, og som er realistisk at gennemføre.

Henvisning

Det er fagpersoner, der har jævnlig kontakt med personen og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse der skal henvise/tilmelde borgeren til specialtandplejen med henblik på visitationsundersøgelse hos vores specialtandplejeteam, der vurderer, om borgeren hører til målgruppen. 

Henvisningen/tilmeldingen sker ved at tage kontakt til klinikken som så sender dem til rette modtager.

Priser

For børn og unge under 18 år er behandlingen i specialtandplejen gratis. For borgere over 18 år er den maksimale egenbetaling i 2024 på 2.200 kr. pr. år. Taksten reguleres en gang årligt.

Hvis du oplever problemer med din tandbøjle, så læs her hvordan du skal forholde dig.
Kontakt os altid, hvis du oplever gener, har spørgsmål eller at din bøjle er i stykker.

Generelle informationer

De første par dage efter bøjlen er sat på eller er blevet strammet, vil du være øm. Dette kan afhjælpes ved kolde drikke eller is. Hvis smerterne bliver for store, kan du tage smertestillende.

Når tænderne er ømme, er det rarest at spise blød mad som fx. Havregrød, yoghurt, suppe, tærte eller kartoffelmos.

Undgå helt at spise sejt, klæbrigt og hårdt, da tænder og bøjle kan tage skade.

Fast bøjle (togskinner, herbst, bånd)

Hvad gør jeg hvis noget bliver løst?

 • Oplever du, at en knap eller andet bliver løst, skal du ringe til os og få en tid. Der sker ikke noget med behandlingen hvis du ikke får en tid samme dag, men ring så snart du opdager det.
 • Ved elastiktræk - undgå at benytte elastikker hvis noget er løst.

Hvad gør jeg, hvis der er noget som stikker?

 • Hvis din bue stikker eller noget andet generer meget, kan du forsøge at fjerne delen eller sætte voks på. Men hvis det ikke generer meget, skal du lade det sidde til du kommer på klinikken. Kontakt os når du opdager det, så vi kan hjælpe dig.

Aftagelig bøjle (ganebøjle)

Hvad gør jeg hvis min bøjle er knækket?

 • Ring og bestil en tid hurtigst muligt.
 • Hvis bøjlen stadig kan bruges, skal den det.
 • Hvis du har en ganebøjle som du skruer på, skal du kontakte os hurtigst muligt. Vi vil forsøge at reparere bøjlen eller lægge en plan for en ny bøjle. Tag bøjlestykkerne med.
 • Hvis du har en holdebøjle (gennemsigtig af plast) er det vigtigt at du ringer for at lave en aftale til aftryk og fremstilling af ny holdebøjle.

Hvis du mister din bøjle, er det vigtigt du ringer til os hurtigt.

Holdebøjle (tråd bag tænderne)

Hvad gør jeg hvis min tråd går løs?

Ring til os og få en tid, hurtigst muligt.

Ved ferielukket (mere end 1 uge) må du finde en privat praktiserende tandlæge som kan fastsætte din tråd på ny.

Kontakt Tandpinevagten i Region Sjælland


Kontakt

Den kommunale tandpleje

Maribo Sundhedscenter, Sdr. Boulevard 84 st. th 4930 Maribo
Nakskov Sundhedscenter, Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov

Ring til os

Telefontid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links