Sidste frist for at klage over folketingsvalget er onsdag den 12. juni 2019.

Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.