Hegnssynet

Hegnssynet i Lolland Kommune består af følgende medlemmer

  • Bodil Waagensen (formand)
  • Henning G. Rasmussen (bygningskyndig)
  • Peter Larsen (plantningskyndig)

Har du spørgsmål om hegnssyn eller mark- og vejfred, kontakt hegnssynssekretær Anette Carlsson på tlf. 54 67 64 37.  Du kan begære en forretning ved at udfylde skemaet 'Begæring om hegnsyn'. Hegnssynsvederlaget er på 1.869 kr.

Den udfyldte begæring sendes til Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.