Alle kommuner skal have et handicapråd. Handicaprådet er et dialogforum, der dels er et høringsorgan for alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap, og dels er et rådgivende organ for byrådet. Handicaprådet har 8 medlemmer.

Handicaprådets medlemmer

Fire medlemmer er udpeget af Byrådet og fire er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH).

 • Formand Merete Sørensen (Foreningen Sind)
  mobil 40 41 23 15, e-mail: merete-ralph@stofanet.dk
 • Næstformand Gert Mortensen (A)
 • Haris Glamocak (A)
 • Tom Larsen (V)
 • Bente Borreskov (Ø)
 • Gunnar Frederiksen (Muskelsvindfonden)
  tlf. 23 46 91 92, e-mail: gunnerfrederiksen@hotmail.com
 • Johnny Petersen (Muskelsvindfonden)
  mobil 20 91 51 09, e-mail: jpst21@gmail.com
 • Sussie Errebo Hansen (Dansk Fibromyalgiforening)
  tlf. 54 60 59 20, e-mail: sussierrebo@stofanet.dk

Stedfortrædere

 • Lars Christiansen (A) stedfortræder for Haris Glamocak
 • Anette Knoblauch (O) stedfortræder for Bente Borreskov
 • Jørgen Rassi Rasmussen (A) stedfortræder for Gert Mortensen
 • Tine Vinter Clausen (V) stedfortræder for Tom Larsen
 • Bente Loldrup, stedfortræder for Merete Sørensen
 • Finn Perning, stedfortræder for Sussie Errebo Hansen
 • Bent Hansen (Høreforeningen), stedfortræder for Johnny Petersen
 • P.t. mangler der en stedfortræder for Gunnar Frederiksen