Fremtidens Landskab omkring Femern Bælt forbindelsen

Projektet handler om at undersøge, hvordan landskaberne kan anvendes, så de bidrager til at drive udviklingen i området, men på en måde så det ikke sker på bekostning af de landskabelige kvaliteter. En vigtig del af projektet er at få lokale aktører (beboere, jordejere, organisationer m.fl.) inddraget i processen.

Projektet tager udgangspunkt i to aktuelle udfordringer på Sydøstlolland:

  1. Det dalende befolkningstal
  2. Den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Målet er at sikre en ny balance i projektområderne, så Sydøstlolland også bliver et bæredygtigt og godt sted at bo om 10 år.
     

I projektområdet skal der gives plads til realiseringen af nye landskaber omkring Femern Bælt forbindelsen, og projektet skal også komme med bud på, hvordan landskabets eksisterende karaktertræk og kvaliteter kan indrettes og bruges.

Gennem projektets forløb har borgere og politikere diskuteret, hvilke problemer og potentialer det sydlollandske landskab har. Sammen er deltagerne kommet frem til et visionskatalog for fremtidens landskaber på Sydlolland. baggrundsrapporten kan der læses mere om projektet, de forskellige workshops og resultaterne.

Visionskatalog (2015): Vision for levende landskaber på Sydøstlolland – Det moderne liv møder historien og naturen i et dynamisk og produktivt landskab i år 2035.  Visionskataloget er udviklet på visionsværkstederne afholdt i 2015

Baggrundsrapport (2015): Baggrundsrapport til Visionskataloget. Rapport der fremlægger resultater og processer gennem projektet

Læs mere om Fremtidens Landskaber på Københavns Universitets hjemmeside

For yderligere information kontakt:
Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed
Teamleder Trine Kristoffersen, Planer og Kort
Tlf. 54 67 64 33
E-mail: tkwj@lolland.dk

Arrangementer

Præsentation og dialog om visioner

5. oktober 2016 Fremtidens Landskaber - hvordan kommer vi videre?

23. september 2015 blev visionerne præsenteret for Lolland Kommunes politikere

Landskabsatlas. Landskabskarakterområder i Lolland Kommune (4 MB)

Landskabsatlas. Landskabskarakterområder i Lolland Kommune (printvenlig, 40 MB)

Visionsværksteder i 2015

8. juni 2015 blev 3. Visionsværksted afholdt med inviterede deltager

20. maj 2015 blev 2. Visionsværksted afholdt med inviterede deltagere

22. april 2015 blev 1. Visionsværksted afholdt med inviterede deltagere

Læs mere om projektet og samarbejdet med Københavns Universitet.

Workshops i 2014

3. december 2014 blev Workshop 3 afholdt med inviterede deltagere.

21. oktober 2014 blev Workshop 2 afholdt med inviterede deltagere.

1. oktober 2014 blev Workshop 1 afholdt med inviterede deltagere.

Helhedsplaner

To helhedsplaner for udviklingsaksen Rødbyhavn-Rødby-Holeby

To helhedsplaner blev i 2012 udarbejdet af arkitektfirmaerne "Arkitema" og "Haslund & Kærgaard" som inspiration til en helhedsplan for udviklingsaksen Rødbyhavn-Rødby-Holeby. Helhedsplanerne indgår i projektet om Fremtidens Landskaber.

Helhedsplan og Udviklingsstrategi "Sydlolland" fra Arkitema 2012 (30MB)

Helhedsplan "Rødbyhavn-Holeby" fra Hasløv og Kjærsgaard 2012 (18MB)