Byrådet har på deres møde d. 7. juni 2013 godkendt en udviklingsplan for Lolland Kommunes lokalområder – inddelt i de gamle kommunegrænser fra før kommunesammenlægningen.

Download Byrådets beslutning (PDF)

Udviklingsplaner for de enkelte områder 

Forløbet omkring udviklingsplanen har vægtet dialog med lokalområderne højt. Det er vigtigt, at der sikres gode og tidssvarende kultur- og fritidsfaciliteter i jeres område og at der samtidig også er et økonomisk råderum til fremtidig udvikling både 5 og 10 år ud i fremtiden.

Inden den endelige vedtagelse af udviklingsplanen, fik alle mulighed for at stille spørgsmål til politikerne i Femern Bælt, Erhvervs- og Kulturvalget på 2 møder, som afholdtes i hhv. Maribo og Nakskov.