Landdistriktspuljen tildeler Lolland Kommune 465.000 kr. i år 2017-2019 til projekt ’Realisering af turismepotentialet på Hele Danmarks sydkyst’. 

Formålet med projektet er at gøre Lolland mere attraktiv for turister. Både i forhold til en forbedring af selve turismeprodukterne såsom events, pakkeløsninger samt værdikæder i øvrigt, og i forhold til at skabe erhvervsrettede aktiviteter, der kan tiltrække investeringer og øge overnatningskapaciteten i området.

Indsatserne skal ske gennem et styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører på Lolland. En væsentlig del af projektet er derfor, at udvikle og skabe grobund for samarbejdet.

Baggrund

Lolland Kommune har med Plan- og Udviklingsstrategien politisk besluttet, at turisme er et af kommunens centrale indsatsområder. Et område, der skal betragtes som et erhverv med et betydeligt potentiale for at skabe vækst og udvikling i kommunen.

For at målrette kommunes turismeindsats har der det seneste år været gennemført en massiv dataindsamling blandt de lokale turismeaktører og turismeerhvervet. Resultaterne er samlet i Potentialeplan for Lollands Sydkyst ”Hele Danmarks Sydkyst”. Du kan hente planen nederst på siden her.

Projekt ’Realiseringen af turismepotentialet på Hele Danmarks sydkyst’ er første trin i realiseringen af Potentialeplanen.

Aktiviteterne i projektet

  • Stormøder og dialog med sommerhusejerne på Hele Danmarks Sydkyst i samarbejde med Fritidshusejernes brancheforening og lokale udlejningsbureauer. Formålet er at synliggøre mulighederne for udlejning, præsentere business cases ved udlejning (bundfradrag og kapitalbeskatning), og at skabe opmærksomhed om behovet for udvidelse af overnatningskapaciteten.
  • Workshops med lodsejere, turistaktører, foreninger, lag mm. for at afdække ideer og initiativer, der er relevante i udviklingen af turismen på sydkysten. Workshops er desuden med til at skabe rammer og muligheder for samarbejde om events, pakketilbud og markedsføring.
  • Udvikling af formidlingen af det sydlollandske dige med turismefremme for øje i samarbejde med relevante aktører.
  • Facilitering af aktørnetværk om lokale events og udvikling af turismetemaer i samarbejde med relevante organisationer inden for området (fx Lolland Turistråd og Business Lolland-Falster).
  • Tværgående formidling af eksisterende initiativer og projekter med henblik på at øge kendskabet og skabe merværdi og nye relationer mellem eksisterende projekter.