Lolland Kommune har siden 2017 været medlem af det internationale sundhedsnetværk WHO Healthy Cities, som vejleder kommuner i at udvikle sundhed i lokalområder.

Som medlem af WHO Healthy Cities har Lolland Kommune adgang til netværkets særlige viden og gennemtestede metoder inden for sundhedsområdet. Medlemskabet skal både bidrage til de indsatser, der allerede er i gang i kommunen og samtidig inspirere til nye tiltag.

Netværkets primære fokusområder - som Lolland Kommune arbejder med - er: lighed i sundhed, borgerinddragelse, tværsektorielt samarbejde og handling i forhold til særlige sundhedsforhold.

Om WHO Healthy Cities

WHO Healthy Cities er et globalt netværk, der engagerer lokale regeringer i at udvikle sundhed i lokalområdet gennem en proces med politisk engagement, institutionelle forandringer, kapacitetsopbygning, partnerskabsbaseret planlægning og innovative projekter. Netværkets overordnede formål er at opnå en betydelig forbedring af den europæiske befolknings sundhed og velvære.

Kun fem medlemmer i Danmark

Næsten 100 byer eller kommuner er i dag medlemmer af WHO europæiske Healthy Cities Network, men det er ikke alle forundt at blive optaget. Der er et max antal licenser til rådighed pr. land, og i Danmark er det indtil videre kun Lolland, Fredericia, Horsens, Københavns og Frederiksberg kommuner, som er med.

Medlemskab skal fornyes efter fem år

Medlemmerne forpligter sig til WHO’s europæiske Healthy Cities Network på grundlag af kriterier, der fornyes hvert femte år. I en femårs periode arbejder medlemmerne med en række centrale temaer, og der lanceres en politisk erklæring og en række strategiske mål. Hvert femte år skal byrådet beslutte, om man fortsat vil være medlem.