Potentiale og udviklingsmuligheder for fødevareproduktion og fødevareturisme

Der er stigende fokus på lokalt producerede fødevarer, og især interesse for koblingen til turismeerhvervet.

Både Lolland- og Guldborgsund Kommuner samt Business Lolland-Falster (BLF) oplever en stadig stigende aktivitet indenfor området både i form af virksomheder og arrangementer.

De to kommuner anmodede derfor BLF om at initiere en undersøgelse af lokale potentialer, ressourcer og udviklingsmuligheder indenfor området, for at få bedre grundlag for at kunne kvalificere og understøtte lokale indsatser og initiativer, som har de bedste vækstpotentialer målt på beskæftigelse og omsætning.

Analyse- og strategiarbejdet er gennemført af konsulentfirmaet GEMBA i samarbejde med BLF. Materialet fra undersøgelsen er en foranalyse og en strategiplan, som nu er godkendt i begge kommune.

Strategien indeholder tre indsatsområder:

Identitet og Markedsføring

Her skabes den unikke fortælling om områdets fødevarer, identitet og historie samt natur og kultur. Her kan der evt. udvikles en fælles platform for markedsføring med afsæt i fødevarefortællingen, eller det kan undersøges, om der kan bygges videre på eksisterende platforme. Den fælles fødevarefortælling er under udvikling i det signaturprojekt, som BLF har fået midler til at gennemføre fra Dansk Kyst og Naturturisme. Når grundfortællingen er godkendt af aktørerne skal den implementeres med en række greb som logo, billed- og videodatabase, labels, postkort, plakater etc.

Autentiske fødevarer

Det foreslås at:

  1. Der etableres et vækstprogram for mindre fødevareproducenter, hvor disse kan få rådgivning og vejledning om f.eks. hygiejne, mærkningsregler, fødevarelovgivning samt inden for forretningsudvikling og afsætning. Målet er at styrke omsætning og beskæftigelse for de virksomheder, der har ambitioner om vækst.
  2. Enkeltproducenternes skalering og forarbejdning af produkter til afsætning og convenience styrkes. Dette kunne især ske inden for udvikling og kommercialisering af vild som fødevareprodukt.

Fødevareturisme

Her er anbefalingen at udvikle:

  1. Herregårds-gastro-turismen inden for gastronomi, mad- og fødevareoplevelser, jagt- og fiskeri etc.
  2. Fødevareruter og –ture for fødevareturister. Dette kan ske i samarbejde med eksisterende destinationer i form af egentlige oplevelsespakker eller lignende.
  3. Købstæder og fødevarer, hvor det handler om at styrke købstæderne som fødevaredestination for turister, deres fødevaremiljø f.eks. omkring event med fødevarer som omdrejningspunkt. Det kan f.eks. være Frugtfestivallen i Sakskøbing, udvikling af et gastronomisk folkemøde, Native Cooking, Årets Vildtret eller at få etableret nye fødevarerelaterede faciliteter i bygninger for at skabe en lokaløkonomisk udvikling i relation til f.eks. byrumsprogrammer.

De to første indsatsområder ligger fortrinsvis i regi af BLF, i tæt samarbejde med de to kommuner samt øvrige (private) aktører på området.