Der er tale om en bygning fra 1905 opført i bemalede sten og med trempelkonstruktion,som er en konstruktionsform, der er særegen for bl.a. Lolland. Bygningen har tidligere været anvendt som bageri. Den fremstå indvendigt i ringe stand. Efter nedrivning søges grunden solgt som haveareal.

Bygningen er registreret med en bevaringsværdi i kategori 4 efter SAVE-registreringsmetoden, og er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget som værende bevaringsværdig.

Bevaringsophævelse af en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i en kommuneplan, forudsætter en forudgående offentlig høring, med efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen, i henhold til kapitel 5, § 18, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. LBK nr. 219 af 6. marts 2018.

Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser til bevaringsophævelsen er fastsat til 3. juni 2019.

Eventuelle bemærkninger/indsigelser kan sendes på mail tmm@lolland.dk eller pr. post til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Henvendelser bedes påføres sags id.: 393979.