Projektet er beskrevet i ansøgning fra Kjeld Morel med bilag.

Ansøgning

Kort over pumpebrønd med afløbsledning

Skitse tegning af pumpeleverandør

Hermed sendes projektet i 4 ugers høring i henhold til § 14 og 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016.

Høringen offentliggøres den17.6.2019 på kommunens hjemmeside. Høringsfasen løber til og med den 15. juli 2019.

I høringsperioden er der mulighed for skriftligt at indgive indsigelser og ændringsforslag til vandløbsmyndigheden, Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Mail tmm@lolland.dk

Ved spørgsmål kan Preben Hansen kontaktes på mail paha@lolland.dk eller telefon 54 67 64 25.