Idéoplæggets indhold

Ejeren af Søllestedgård har ansøgt om at opstille solceller inden for et område, som i kommuneplanen er udpeget til et potentielt stort solcelleanlæg, og Lolland Kommune har den 6. februar 2019 besluttet at igangsætte en idéfase. I forbindelse med denne idéfase, der sluttede den 19. marts 2019, har ejeren af Søllestedgård ønsket at udvide arealet til solceller, og derfor afholdes der en ny idéfase.

Det første idéoplæg indeholdt et forslag til opstilling af solceller på et ca. 93 ha stort areal nordøst for Søllested. Udvidelsen af det påtænkte solcelleareal, der vil være på ca. 65 ha, vil ske i sydlig retning, og udfylde markarealerne op til skoven ”Dyrehave” og Søllested Skov. Dermed bliver det samlede areal på ca. 158 ha.

Projektområdet ligger stadig i tilknytning til det udlagte vindmølleområde nord for Søllested, hvor der er opstillet tre vindmøller og inden for kommuneplanens udpegning til store solcelleanlæg.

Formålet med idéfasen er at invitere borgere og interessenter til at komme med idéer og forslag til den kommende planlægning for etablering af solcelleanlæg ved Søllested.

Efter denne idéfase, som varer fra den 11. juni, hen over sommeren og frem til den 6. august 2019, vil de indkomne idéer og forslag blive vurderet. Herefter vil der blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan samt en miljørapport for planforslagene, der alle forventes at blive udsendt i 8 ugers offentlig høring i efteråret 2019. Først herefter kan forslaget vedtages endeligt.

Hvor kan jeg se planen?

Idéoplægget kan ses her eller kan fås på kommunens biblioteker.

Høringsfrist

Eventuelle ideer og forslag til idéoplægget kan sendes på mail tmm@lolland.dk eller pr. post til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, senest den 6. august 2019.

Yderlige oplysninger kan fås ved kontakt til Jørgen Nielsen på telefon 54676417 eller mail til joeni@lolland.dk