Idéoplæggets indhold

To forskellige bygherrer har ansøgt om opstilling af solceller omkring de tre nye vindmøller ved Skodsebølle. Området ved Skodsebølle, hvor solcellerne ønskes placeret, er delvist placeret inden for et område der i Kommuneplan 2017-2029 er udpeget til Elforsyning og solcelleområde.

Det ønskede solcelleområde ligger placeret sammenhængende i landskabet og i tilknytning til et eksisterende vindmølleområde. Arealerne består primært af opdyrket landbrugsjord.

Det samlede nettoareal med solceller forventes at blive på cirka 155 ha.

Formålet med idéfasen er at invitere borgere og interessenter til at komme med idéer og forslag til den kommende planlægning for etablering af solcelleanlægget ved Skodsebølle.

Formålet med idéfasen er at invitere borgere og interessenter til at komme med idéer og forslag til den kommende planlægning for etablering af solcelleanlægget ved Skodsebølle.

Efter denne idéfase, som varer fra den 11. juni, hen over sommeren og frem til den 6. august 2019, vil de indkomne idéer og forslag blive vurderet. Herefter vil der blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, der vil blive udsendt i 8 ugers offentlig høring sammen med miljørapporten i efteråret 2019. Først herefter kan forslaget vedtages endeligt.

Hvor kan jeg se planen?

Idéoplægget kan ses her eller kan fås på kommunens biblioteker.

Høringsfrist

Eventuelle ideer og forslag til idéoplægget kan sendes på mail tmm@lolland.dk eller pr. post til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, senest den 6. august 2019.

Yderlige oplysninger kan fås ved kontakt til Jørgen Nielsen på telefon 54676417 eller mail til joeni@lolland.dk