Lolland Kommune har den 3. april 2019 besluttet at sende ”Idéoplæg til samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord” ud i 6 ugers offentlig høring med henblik på at indkalde ideer og forslag til den kommende planlægning.

Herefter vil der blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan der udsendes i 8 ugers offentlig høring. Først herefter kan forslagene endeligt vedtages.

Mindretalsudtalelse: Henning Alfred Rasmussen ønsker ikke udlagt Rødby Fjord området til et stort solcelleområde.

Hvor kan jeg se planen?

Idéoplægget kan ses her eller kan fås på kommunens biblioteker.

Idéoplæggets indhold

Lolland Kommune har det seneste år modtaget en lang række ansøgninger om etablering af solcelleanlæg i Lolland Kommune og har haft igangsat planlægning for flere solcelleanlæg i bl.a. Rødby Fjord området. Da solcelleanlæggene er store og ønskes placeret på flere forskellige lokaliteter i Rødby Fjord, giver det bedst mening at samle planlægningen og den tilhørende Miljøvurdering i en samlet plan. Det vil således være muligt at vurdere den samlede miljø- og landskabsmæssige påvirkning og sikre de nødvendige grønne korridorer igennem området og dermed gennemføre den mest optimale planlægning.

Idéoplægget ”Samling af solcelleanlæg ved Rødby Fjord” erstatter primært allerede igangsatte planansøgninger, herunder ”Solceller ved Lidsø Gods” (har været udsendt som idéoplæg) og ”Udvidelse af solcelleanlæg ved Langelinie II” (har været udsendt som idéoplæg).  

Desuden søges der om justeringer af nogle af solcelleområderne og inddragelse af nye ansøgte delområder. I alt udtages der ca. 60 ha (fra Langelinie II og Lidsø projekterne), og der indtages ca. 75 ha som ny ansøgning. Denne samlede ansøgning omfatter i alt ca. 266 ha (inkl. Langelinie II og Lidsø). 

Alle områderne ligger inden for det af Byrådet udpegede område til solcelleanlæg ved Rødby Fjord og lever op til de kriterier, der er vedtaget af Byrådet m.h.t. beplantningsbælter, jordfarver samt grønne korridorer.  

Ønsket om at samle områderne skyldes, at det således vil være muligt at vurdere den samlede miljø- og landskabsmæssige påvirkning og sikre de nødvendige grønne korridorer igennem området. Desuden vil det, som nævnt, være muligt at udtage nogle områder og tage andre områder ind.  

Høringsfrist

Idéoplægget var i høring frem til den 28. maj 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Jørgen Nielsen på telefon 54 67 64 17 eller mail til joeni@lolland.dk .