Teknisk Udvalg består af 7 byrådsmedlemmer

 • Formand Gert Mortensen (A)
 • Næstformand Henrik Høegh (V) 
 • Leif Utermöhl (A)
 • Henning Rasmussen (O)
 • Hans Ole Sørensen (V)
 • Bente Borreskov (Ø)
 • Henning A. Rasmussen (P)

Teknisk Udvalgs møder i 2019

 • Onsdag den 9. januar
 • Onsdag den 6. februar
 • Onsdag den 6. marts
 • Onsdag den 3. april
 • Onsdag den 8. maj
 • Tirsdag den 4. juni
 • Onsdag den 14. august
 • Onsdag den 4. september
 • Onsdag den 25. september
 • Onsdag den 6. november
 • Onsdag den 4. december