Skip til hoved indholdet

Borgerdrevne forslag

Borgerdrevne forslag

 

Er du borger i Lolland Kommune og fyldt 15 år, kan du stille forslag til behandling på et møde i Kommunalbestyrelsen. Du kan også støtte et forslag, der er fremsat af andre.

Se mere i vejledningen nedenfor

Du opretter et forslag ved hjælp af Nem-ID.
Du skal skrive navn, mail og adresse, når du opretter dit forslag.  
Du giver samtidig samtykke til, at dit navn bliver synligt for andre på kommunens hjemmeside, og at dine oplysninger registreres i den tekniske løsning. 

For at et forslag kan blive behandlet, skal det have støtte fra 217 borgere.

Tallet 217 er valgt, fordi det er det antal stemmer, der skulle til for at blive valgt til kommunalbestyrelsen for valgperioden 2022 til 2025.

Du støtter et forslag ved at stemme på det ved hjælp af NemID.

Borgere der ikke har Nem - ID kan møde op i borgerservice og aflevere deres stemme på en stemmeseddel

Du skal skrive navn, cpr, evt. mailadresse og adresse. Disse oplysninger vil ikke være tilgængelige for andre.

Når du støtter et forslag, giver du samtykke til, at dit navn registreres i den tekniske løsning.

Der kan kun afgives én støtte på hvert forslag.

Et forslag er aktivt på kommunens hjemmeside i 6 måneder. Hvis forslaget ikke opnår det nødvendige antal stemmer inden for seks måneder, bortfalder det og bliver slettet. 


Et forslag som har opnået det nødvendige antal støtter 14 dage før et kommunalbestyrelsesmøde, vil blive behandlet på førstkommende møde.

Opnås det nødvendige antal støtter senere end 14 dage før, vil forslaget blive behandlet på det efterfølgende møde.

Forslag behandles for åbne døre i kommunalbestyrelsen.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvad der skal ske med et forslag. Kommunalbestyrelsen kan fx godkende et forslag, sende det videre til behandling i fagudvalg eller afvise det.

Når et forslag har opnået tilstrækkeligt antal støtter til at blive behandlet, vil forslagsstiller modtage orientering om, hvornår forslaget behandles. Forslagsstiller vil også modtage orientering om resultatet af behandlingen.

De der har støttet et forslag vil ikke modtage orientering om forslagets behandling eller resultatet heraf, men må holde sig orienteret via dagsorden og, eller referat fra kommunalbestyrelsens behandling. Dagsordener og referater finder du via kommunens hjemmeside.


Forslag som kommunalbestyrelsen ikke kan behandle, er forslag der:

 • ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det alene har karakter af ren meningstilkendegivelse.
   
 • vedrører personlige forhold og/eller navngivne ansatte i kommunen.
   
 • indebærer behandling af fortrolige oplysninger.
   
 • er ulovlige eller opfordrer til forbrydelser.
   
 • ikke vedrører kommunale opgaver eller anliggende.
   
 • indeholder injurierende eller groft stødende udsagn, åbenlyst urigtige påstande, eller nedsættende, forhånende eller truende bemærkninger.
   
 • indeholder reklame eller opfordring til at støtte bestemte organisationer m.v.
   
 • har præg af at være en vittighed eller i øvrigt virker useriøse.
   
 • har været behandlet som borgerforslag inden for det seneste år eller er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Kommunalbestyrelsen.


Forslag, der ikke kan behandles af disse grunde slettes fra kommunens hjemmeside.

Det er borgmesteren, der træffer beslutning om dette.


Oplysninger om forslagsstiller og støtter opbevares i den periode, hvor forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside, herefter slettes oplysningerne.

Dette gælder ikke for forslag, der optages på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Disse bliver journaliseret og arkiveret i kommunens ESDH-system, og kasseres efter arkivlovens gældende regler.

Borgerforslag er omfattet af persondataforordningens regler.

Du finder kommunens informationer om databeskyttelse på dette link

 

Du kan også benytte borgerforslagsordningen, selv om du ikke bruger den digitale løsning her på hjemmesiden (s.k. ikke-digital borger.) Som ikke-digital borger kan du både være hovedstiller, medstiller og støtter. Du kan læse mere om de tre roller i vejledningerne nedenfor.

Du er ikke-digital borger, hvis du ikke kan eller ikke har mulighed for at bruge den digitale løsning her på hjemmesiden.

 

Vejledning til ikke-digitale hovedstillere

En borger, som stiller et borgerforslag, kaldes for en hovedstiller.
Gå til vejledning til ikke-digitale hovedstillere

 

Vejledning til ikke-digitale medstillere

En medstiller står bag borgerforslaget samme med hovedstilleren.
Gå til vejledning til ikke-digitale medstillere

 

Vejledning til ikke-digitale støttere

En støtter er en borger, der ønsker at støtte et borgerforslag.
Gå til vejledning til ikkedigitale støttere