Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Byrådet holder fokus på Lollands Sydkyst

Fyret på Hyllekrog
Hyllekrog Fyr. Foto: Pernille Reitz. 

Kombinationen af sydvendt kyst, uudnyttede arealer til ny overnatningskapacitet, en ny fast forbindelse fra Tyskland og det unikke forland ved Rødbyhavn giver Lolland potentiale for at udvikle en turistdestination i international liga.

Byrådet har tidligere på måneden udpeget indsatsen for at omsætte og virkeliggøre den fysisk-strategiske udviklingsplan for Lollands Sydkyst som ét af kommunens otte særlige ’fyrtårnsprojekter’ i de kommende år.

Læs mere om Byrådets indsatsområder i pressemeddelelsen fra 15. september 2022.

Hent Udviklingsplanen i sin helhed som PDF på Lolland Kommunes hjemmeside.


Borgmesteren går nye veje for Forlandet

Efterhånden som udgravningen til Femern-tunnelen skrider frem, hæver to nye forlande sig ud for kysten henholdsvis vest og øst for Rødbyhavn. Det vestlige forland strækker sig omtrent 500 m ud fra den hidtidige kystlinje, og borgmester Holger Schou Rasmussen arbejder målrettet på at få de formelle rammer på plads for at udnytte områdets turismepotentiale.

I første omgang har Kystdirektoratet ikke imødekommet Lollands ønske om en tilpasning af strandbeskyttelseslinjen ved det vestlige forland. Derfor er opførelse af hoteller mm. som udgangspunkt ikke mulig, men det skal der findes en løsning på.

I mandags havde borgmesteren og folketingsmedlem Kasper Roug (S) derfor inviteret miljøminister Lea Wermelin på besøg i Rødbyhavn for at give hende indblik i udviklingsplanen om en bæredygtig kystdestination og den positive effekt, som udviklingen kan få for beskæftigelse og bosætning på Lolland.

Tilgangen og perspektiverne blev positivt modtaget, og ministeren vil nu afsøge muligheder for at bane vej for en realisering af planen.

Læs mere om Miljøministerens besøg i Folketidendes artikel fra 27. september.

Se billeder af Rødbyhavns nye forlande på Fehmarn Belt Contractors hjemmeside.


Nye lokalplaner på vej

Et centralt mål i Sydkystens udviklingsplan er at øge overnatningskapacitet, og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har netop behandlet to initiativer i den retning. 

Hotel i Rødbyhavn

Bach Gruppens ønsker mulighed for at etablere et hotel- og kontorbyggeri på Vestre Kaj i Rødbyhavn. Der er udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der vil omdanne det vestlige havneareal ved Søpavillonvej fra erhvervshavn til et område med mulighed for havnerelateret kontor, service og hotel.

Byggefeltet består af ca. 19.000 m2 tidligere havneområde og klitter, og selve det påtænkte byggeri omfatter ca. 18.800 m2 etageareal, der på højeste punkt når 41 meter i højden.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har valgt at indstille til Byrådet, at forslagene sendes i offentlig høring.

Læs mere, og find link til forslagene under punkt 4 i referatet fra udvalgets møde 26. september 2022.

Glamping i Langø

Også i Langø er der ønske om at skabe nye overnatningsmuligheder. Ikke på havnen, men midt i kystlandsbyen på grunden hvor Langøs gamle skole ligger. Her skal tilbuddet særligt rettes mod turister, der ønsker eksklusive campingoplevelser, såkaldt glamourøs camping – eller i kort form: Glamping.

Den eksisterende byplanvedtægt udlægger området til boliger og giver ikke mulighed for at området anvendes til turistformål. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at imødekomme bygherrens ønsker.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at anbefale Byrådet, at forslagene om kommuneplantillæg og en ny lokalplan sendes i høring.

Læs mere, og find link til forslagene under punkt 3 i referatet fra udvalgets møde 26. september 2022.


Bæredygtig transport

”Det er afgørende, at der skabes et fintmasket netværk af bæredygtige transportmuligheder.” Det er én af pointerne i den strategisk fysisk udviklingsplan for Lollands Sydkyst, og mere bæredygtigt end cykler og fodsåler bliver det næppe.

Cykel- og gangbro i Kramnitze

I Kramnitze er bedre rammer for fodgængere og cyklister kommet et skridt nærmere.

Som vi fortalte i seneste nyhedsbrev, så har Kramnitze Beboerforening opnået tilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen om økonomisk tilskud fra Landdistriktspuljen til etablering af en cykel- og gangbro over Lilleholm Kanal.

Det Lollandske Digelag, Kramnitze Beboerforening og Havnebestyrelsen har sammen med Lolland Kommune ansøgt om landzonetilladelse til at etablere broen i direkte tilknytning til den eksisterende vejbro over slusen ved Kramnitse Havn. Vejbroen har kun en enkelt vognbane, så køretøjer kan kun passere i en retning ad gangen, og bløde trafikanter kan føle sig klemt. Med etablering af cykel- og gangbroen sigtes efter større trafiksikkerhed på arealet samt bedre sammenhæng mellem den østlige og vestlig del af Kramnitse Havn.

Læs mere om landzonetilladelsen på Lolland Kommunes hjemmeside.

Så til fods!

Dansk Vandrelaugs Storstrøms afdeling har indledt en vandringsrække på Sydhavsøerne.

Den 7. august lagde lauget ud fra Nakskov og tog turen sydpå gennem ’Det forsvundne Ørige’ til Albuen. Anden etape den 27. august fulgte diget mod øst fra Albuen forbi Vindeholme Skove og en række sommerhusområder til Hummingen.

På søndag den 2. oktober går det løs igen. Tredje del af ruten vil lede vandrefolket fra Hummingen forbi Nordeuropas største pumpestation og forbi de nye forlande og det enorme anlægsarbejde ved Rødbyhavn. Turen slutter ved sommerhusområdet Østersøbadet.

Vandrelauget arrangerer samkørsel fra slut til startstedet. 

Tilmelding til arrangementet foregår på laugets hjemmeside.

Familie går tur ved byggepladsen ved forlandetPå Vandrelaugets tur Lolland-Falster rundt går tredje etape forbi det nye forland.
Foto: Claus Kjær.


Stærke fællesskaber

Fællesskaber giver robuste lokalsamfund og aktivitet ved Lollands Sydkyst.

Kramnitze 1872

I Kramnitze har Foreningen 1872, Kramnitze-Hummingen udsendt et opråb til områdets beboere og sommerhusejere om at tilvælge og støtte den lokale købmand, der står over for store udfordringer med de stigende udgifter til strøm.

Læs Foreningen 1872's opråb om støtte til købmanden på deres hjemmeside.

Bogreception i Gloslunde Kirke

Kirkerne er ramme for aktivt trosliv. Det er også lokale kulturhuse og samlingssted for mange arrangementer. I den kommende weekend lægger Gloslunde Kirke eksempelvis lokaler til bogreception i anledning af Sven Hasles nye roman ”Og stormfloden kom”, der skriver sig godt ind i 150 års jubilæet for den skelsættende naturkatastrofe.

På pastoratets hjemmeside kan du læse mere om bog og reception den 1. oktober kl. 14 i forlagets pressemeddelelse (PDF).

Hvem skal have årets Kulturpris?

Ildsjæle og foreninger er de drivende kræfter i mange lokale initiativer. Måske skal årets Kulturpris-modtager findes ved Lollands Sydkyst? Hvis du kender en forening eller person, der ved sit virke går foran og viser vilje som arrangør af en eller flere kulturelle aktiviteter, så kan du skrive en indstilling frem til deadline den 10. oktober 2022.

Læs mere om Kulturprisen på Lolland Kommunes hjemmeside.


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten