Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Glæde over stigende besøgstal

Dreng kaster efterårsblade i luften

I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om lovende turismetal for Lolland, opbygningen af en spritny togstation, omtale af den balancerede udvikling af sommerhusområder ved Sydkysten, Visit Lolland-Falsters kommende gæsteservice, indvielse af den nye cykel- og gangbro i Kramnitze samt andre tips til aktiviteter i efterårsferien.


Nye tal viser markant flere overnatninger

Hos Visit Lolland-Falster er glæden til at få øje på. Nye tal for kommercielle overnatninger viser vækst i antallet af gæster. Destinationschefen Lindy Kjøller fortæller:

Trods mangel på besøg fra vores nordiske naboer, så har vi på nuværende tidspunkt haft et fantastisk 2023. Andelen af danske og tyske turister er steget. Det glæder mig, at flere danskere oplever eget land og særligt vores område, og så er fremtiden også tysk for Lolland-Falster med den kommende Femern Bælt-forbindelse”.

I Lolland Kommune viser opgørelsen, at der i perioden januar til juli har været 10% flere overnatninger end i samme periode sidste år - og over 20 % flere end samme periode i 2019.

Læs Visit Lolland-Falsters nyhed om stigende overnatningstal på deres hjemmeside.

Læs den samlede overnatningsstatistik for Guldborgsund og Lolland Kommune pr. juli 2023 på Visit Lolland-Falsters hjemmeside.


Ny togstation på Lolland

Visualisering af Ringsted-Femern banen
Foto: Banedanmark, visualisering af dobbeltsporet jernbane, Ringsted-Femern Banen

Banedanmark er i fuld gang med at forberede fremtidens togtrafik med et Ringsted-Femern Banen-projekt, der skal fuldende en korridor fra det nordligste Skandinavien og helt til Italien.

Hen over Lolland kan man følge arbejdet med at lægge nye skinner, og nær ved Rødby og Holeby breder tracéet sig pludselig ud. Her bygges nemlig en helt ny station, som skal erstatte stationen i Rødbyhavn og give mulighed for pendling ind og ud fra Lolland – og selvfølgelig også give turister mulighed for at vælge den kollektive transport, når turen går til Sydkysten.

Indtil videre er det den fysiske skal af stationen, der tager form, og som forventes færdigbygget ved allerede udgangen af 2023. Grønne arealer, 70-80 parkeringspladser, perroner, gangbro til passagerer osv. er allerede dukket frem i landskabet. Når Femern-tunnelen er klar til brug i 2029, vil stationen også blive et knudepunkt for bustrafikken på Lolland.

Den internationale godstrafik, der i dag føres over Fyn, skal i fremtiden ledes gennem Femern-tunnelen. Den sydlollandske station skal ikke alene give passagerer mulighed for at stige af og på, men også gøre det muligt for godstoge af op til 1 kilometers længde at holde ind til siden, så hurtigere passagertoge kan overhale. Det er derfor, at tracéet breder sig ud til fire spor netop her.

Se TV2 Østs besøg på stationsbyggeriet.

Læs mere om Banedanmarks Ringsted-Femern Banen projekt på Banedanmarks hjemmeside.


Det sydlollandske eksempel på grøn, stedbundet udvikling

”Klimakrisen kalder på, at vi samtænker bevaring og udvikling”. Sådan indleder fire forskere en artikel i seneste nummer af tidsskriftet Byplan Nyt (nr. 2023-3, side 26-28).

Netop dén sammentænkning har forskerne fundet et godt eksempel på i Anne Marie Rubins planlægning for Lollands Sydkyst i 1960’erne. Rubins plan stilede efter at sikre plads både til turismeudvikling og til bevaring af natur og landskabskvaliteter.

Læs artiklen på Dansk Byplan Laboratoriums hjemmeside.


Digital gæsteservice & inspirationspunkter

Visit Lolland-Falster har valgt at gå nye veje i bestræbelserne på at møde turisterne, hvor de er.

I en nylig pressemeddelelse fortæller destinationsselskabet, at bestyrelsen med opbakning fra økonomiudvalgene i Guldborgsund og Lolland Kommune har besluttet at investere i at udvikle landsdelens digitale gæsteservice for at gøre informationer og guides tilgængelige for turisterne, hvor de end er, og hvornår de end har brug for dem.

Samtidig vil der blive etableret op mod 30 inspirationspunkter for turister hos turismeaktører forskellige steder på Lolland-Falster.

Læs mere om digital gæsteservice og inspirationspunkter på Visit Lolland-Falsters hjemmeside.


Trafiksikkerhed og nyt mødested ved havnen

Ved Kramnitze Havn har slusebroen fået selskab af en gang-, cykel- og udsigtsbro. Tidligere oplevede cyklister og gående sig ofte klemt af biler og lastbiler på den ensporede vejbro over afvandingskanalen, men fremover vil den nye bro sikre bløde trafikanters færdsel mellem Kramnitze og Hummingen.

Samtidig er adgangen til havnens østlige molehoved blevet forbedret, og der er etableret en forsænket platform yderst på molen med bord og bænkesæt som et nyt, attraktivt opholdssted for turister, fastboende og kystfiskere.

Fællesskabsforeningen for Kramnitze og omegn har i samarbejde med Lolland Kommune stået for projekterne, som i 2022 opnåede tilsagn om over 600.000 kr. i støtte fra Landdistriktspuljen under Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Indvielsen af både gang-/cykelbroen og mødestedet på molehovedet finder sted fredag den 20. oktober 2023 kl. 16-17.


Hvad skal du i efterårsferien?

En bunke æbler

Uden for strandsæsonen er det vigtigt for en turistdestination, at områdets aktører udbyder spændende aktiviteter til børn og voksne.

Heldigvis byder efteråret på flere gode grunde til at besøge Lolland. Aktivitetskalenderen https://detsker.lolland.dk/ samler omtale af både store og små arrangementer. Her finder man fx koncert med Øernes Blues Band, teater om søstrene Karen Blixen og Ellen Dahl i sommerhus, fejring af det gode håndværk ved Maribo Craft Days, fladfisk-fisketure på Langelandsbæltet, rovfugle-vandringer ved Lyttesholm Naturcenter, Skydesportens Dag i Ravnsborg og Æblets Dag på Fejø, rundvisning på Frederiksdal og International Community’s fejring af Halloween.

Visit Lolland-Falster sætter særligt fokus på skolernes efterårsferie og præsenterer et udvalg af sydhavsøernes topattraktioner for børnene. Se med her: https://www.visitlolland-falster.dk/turist/efteraarsferie


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Konsulent Mette Boje Madsen

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten