Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Nye vinde ved Sydkysten

Kitesurfer på vandet ved Bredfjed Strand
Kitesurfer, Bredfjed

Det er en kerneforudsætning for udvikling af turismen ved Lollands Sydkyst, at områdets gæster kan finde overnatningsmuligheder, der passer til netop deres ferieform. I dette nyhedsbrev er der bl.a. nyt om feriecenter, sommerhuse og sheltere.


Sydkystens turistattraktion nr. 1

Indgang til Lalandia med hytter i baggrunden
Lalandia i Rødbyhavn. Foto: Jens Larsen, Nakskov Fotogruppe

Lalandia tiltrækker hvert år et stort antal gæster, og mange får et ophold med overnatninger ud af besøget. Faktisk står Lalandia for lidt over halvdelen af turist-overnatningerne i hele Lolland Kommune.

Feriecentret indbyder til overnatning i hyggelige feriehuse og ikke mindst et væld af aktivitetsmuligheder året rundt. Feriehusene er privatejede og udlejes i stor stil. Ved Lalandia i Rødbyhavn har feriehusene et fælles, farverigt udtryk, men varierende størrelse. Der er syv typer huse med plads til mellem tre og otte gæster + et barn i alderen 0-2 år.

Aktuelt er der spænding omkring centret. Lalandias ejer, PARKEN Sport & Entertainment, der bl.a. også står bag stadionet Parken og fodboldklubben FCK, meddelte nemlig i september, at bestyrelsen har besluttet at afsøge mulighederne for helt eller delvist frasalg af koncernens Lalandia-aktiviteter.

Der er endnu ikke kommet nyt om mulige købere og tiden må vise, om frasalget bliver realiseret. Uanset udfaldet er det dog sikkert, at det er en begivenhed, der kan få stor indflydelse på Sydkysten.

Læs mere i selskabsmeddelserne fra PARKEN Sport & Entertainment.


Borgermøde om nye sommerhuse i Kramnitze 

De mange sommerhusområder, der ligger fordelt langs Lollands Sydkyst, byder på andre oplevelser end Lalandia. Kramnitze er i flere henseender center for Sydkystens sommerhuse, og her har Skanlux foreslået fire nye, store sommerhuse placeret i Fyrrelunden ved købmand, legeplads og velkomstcenter.

Sommerhus på Fyrrelunden i Kramnitze
Fyrrelunden, Kramnitze

”Idéoplæg til Store sommerhuse ved Fyrrelunden i Kramnitze” er i offentlig høring med henblik på at indkalde ideer og forslag til den kommende planlægning.

Den 17. november 2022 mødte et stort antal interesserede op i Gildesalen i Western Camp, da Lolland Kommune afholdte borgermøde om ideoplægget og den videre proces.

Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Tine Vinther Clausen, var ordstyrer, og foruden muligheden for at stille spørgsmål fik de fremmødte oplæg fra kommunaldirektør Thomas Knudsen om turismeudviklingen ved Lollands Sydkyst, fra sektorchef Jytte Harpøth om planlægningsprocessen og fra Skanlux’ bygningskonstruktør Jesper Høegh, der præsenterede byggeplanerne.

Både TV2 Øst og Folketidende havde fundet interesse i mødet og var mødt op for at dække begivenheden.

Undervejs i borgermødet blev der spurgt, om de fremviste PowerPoints fra borgermødet kunne sendes ud, da de kunne være nyttige i arbejdet med at udarbejde høringssvar. PowerPoint-præsentationen er derfor lagt på kommunens hjemmeside i den form, den blev vist ved mødet. Den kan hentes frem til høringsfristen 6. december 2022.

Eventuelle ideer og forslag til idéoplægget kan sendes på mail planerogkort@lolland.dk eller pr. post til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby. Yderlige oplysninger kan fås ved kontakt til Nick Petersen på telefon 54 67 64 72 eller mail til planerogkort@lolland.dk.

Download præsentationen fra borgermødet 17. november 2022 som PDF (ikke tilgængelig med synshandicap).

Læs mere på Lolland Kommunes hjemmeside om høring af idéoplæg til store sommerhuse ved Fyrrelunden.

Læs pressens omtale af borgermødet i artikel hos TV2ØST 18. november 2022.

Læs artiklen om borgermødet i Folketidende fra 19. november 2022.


Book en shelter

Familie sidder ved bål på shelterplads ved Kramnitze
Shelter ved Kramnitze. Foto: Claus Kjær

Sheltere byder på en helt anden ferieform end Lalandia og store sommerhuse. Her er hovedattraktionen den umiddelbare nærhed til naturen, og på Lolland findes en stribe attraktive sheltere, som man kan booke på forhånd – eller på stedet, hvis man tør vente. Flere steder er der endda mulighed for at bestille brænde, hvis oplevelsen skal krydres med et knitrende bål.

Naturlandet viser vej til overnatningsstederne og giver dig mulighed booking.

Lokale aktører står for pasning og vedligehold af pladserne. Det koster et symbolsk beløb at overnatte i shelterne, og indbetalingen går til drift, vedligehold og videreudvikling af shelteroplevelserne.

Læs mere om shelters og book en overnatning på Naturlandet.


Turismebarometeret

Visit Lolland-Falster holder løbende øje med antallet af bookinger og overnatninger i turistområderne. Hver måned kommer der en ny rapport, der viser de totale overnatningstal samt statistik for bl.a. Lolland Kommune. Tallene opgør fordelingen af overnatninger efter overnatningstype og gæsternes nationalitet.

Efter år, der har været stærkt påvirket af corona-restriktioner, viser tallene fra september, at turismen er i omdrejninger igen. Lolland har i perioden januar-september nået 827.170 overnatninger med gæster fra især Danmark, Tyskland og Sverige. 

Overnatninger hos private udlejere fx efter booking via Airbnb er ikke med i overnatningsstatistikken, så reelt er tallet højere.

Find Visit Lolland-Falsters månedsrapporter på deres hjemmeside.


PersonNyt

Lolland og Guldborgsund Kommune udgør tilsammen destination Lolland-Falster, og det er de to kommuner, der står bag Visit Lolland-Falster, der siden 2019 har haft til opgave at udvikle og markedsføre områdets turisme og dermed få flere gæster til Lolland-Falster.

Pr. 1. november har Visit Lolland-Falster fået ny leder. Lindy Kjøller er nemlig tiltrådt som destinationschef og bliver således central for udmøntningen af partnerskabsaftalen om turismeudvikling i 2023-2026. Partnerskabsaftalen omhandler mange vigtige indsatser fx markedsføring målrettet tyske turister, en indsats for at øge udlejning af sommerhuse, ny model for lokaleturismeformidling (turistkontorer) mm. - og det er naturligvis også skrevet ind, at Visit Lolland-Falster indgår som central samarbejdspartner i forhold til at realisere fyrtårnet ”Lollands Sydkyst”.

Vi glæder os til samarbejdet.

Læs mere om Lindy Kjøllers tiltrædelse på Visit Lolland-Falsters hjemmeside.

Læs mere om destinationsselskaberne på Danske Destinationers hjemmeside.

Læs mere om partnerskabsaftale 2023-26, punkt 9 i referatet fra byrådsmødet 14. juni 2022 på Lolland Kommunes hjemmeside.


Kontakt 

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten