Lolland kommune
 
Nyt fra Lollands Sydkyst

Kursen er sat

Visualisering af revitaliserede færgelejer i Nakskov Havn
Visualisering af revitaliserede færgelejer i Nakskov Havn: Erik Brandt Dam Arkitekter.

Kæmpe bevilling til Nakskov

Lolland Kommune har sammen med blot tre andre kommuner i landet fået tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Regionalfond til investeringer i turismeinfrastruktur og områdefornyelse. Erhvervsminister Morten Bødskov forventer, at udmøntningen af i alt 110 mio. kroner kan hjælpe de fire kommuner med at vise vejen til vækst i turismen. Der er ”brug for flere investeringer i dansk turisme, særligt uden for de store byer. Vi skal have virksomheder og ildsjæle til at kaste sig ind i arbejdet”, udtaler ministeren.

På Lolland hedder projektet ”Fra havn til strand” og føjer sig til den strategiske planlægning for Nakskov og de igangværende indsatser i regi af Nakskov 2030. Projektet forventes at gavne den lokale beskæftigelse ved på sigt at tiltrække nye private investeringer. Det har et samlet budget på knapt 36 mio. kroner, hvoraf tilsagnet fra Erhvervsfremmebestyrelsen udgør godt 26,6 mio. kroner.

”Fra havn til strand” skal give Nakskovs historiske færgelejer nyt liv som knudepunkt for vandforbindelse til Nakskov Fjord. Projektet skal desuden opgradere forbindelsen mellem middelalderbyen, havnen og Hestehovedet med en sikker og oplevelsesrig rute for cyklister og gående. Samlet set tilstræber de to tiltag at skabe et sammenhængende og mere attraktivt turismeområde i Nakskov, der gør det logisk og interessant for turister og bosiddende borgere at benytte oplevelsesfaciliteterne på havnen, fjorden og i bymidten.

Læs mere om støtten i pressemeddelelsen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om projekt ”Fra havn til strand” i pressemeddelelsen fra Lolland Kommune.


Byrådet fastholder kursen for Lollands Sydkyst

Byrådet i Lolland Kommune vedtog den 12. oktober en ny plan- og udviklingsstrategi, der angiver byrådets samlede vision for Lolland og sætter retningen for de næste 10 års udvikling.

Den nye bevilling til projekt ”Fra havn til strand” vidner om, hvor vigtig strategisk planlægning er for at tiltrække målrettede investeringer. Derfor er det værd at bemærke, at kommunens nye strategi ser turismen som en af de væsentligste udviklingsmuligheder og som et enormt potentiale for øget lokal omsætning og nye arbejdspladser. I plan- og udviklingsstrategiens billede af fremtidens Lolland hedder det bl.a.:

”På Sydkysten blomstrer en moderne turistdestination, der kan måle sig med de bedste i Nordeuropa. Der er kommet nye hoteller og attraktioner til. Det skaber liv for både kommunens gæster og borgere. Flere steder langs kysten er der skudt nye sommerhuse op og gamle er blevet renoveret til moderne og tidssvarende huse, der indbyder til aktivitet også udenfor højsæsonen.”

Der er således fuld tilslutning til kursen, der blev sat med den strategisk fysiske udviklingsplan for Lollands Sydkyst i 2022, og det bliver med vedtagelsen af plan- og udviklingsstrategien slået fast, at ”kommunens arbejde med turismeudvikling i de kommende år [vil] være koncentreret om sydkysten med fokus på en aktiv og imødekommende dialog med potentielle investorer og på at skabe rammerne for fremtidige investeringer i overnatningskapacitet og attraktioner.”

Læs mere om ”Plan- og Udviklingsstrategi 2023-2033 – fra mulighed til virkelighed” i kommunens pressemeddelelse.

Læs mere om turismeudviklingen og find link til ”Strategisk fysisk udviklingsplan for Lollands Sydkyst” på kommunens hjemmeside.


På sporet af international cykelturisme

Visit Lolland Falster er indtrådt som partner i samarbejdsprojektet ”Baltic Biking Upgrade”. Projektet samler aktører fra seks lande om et fælles mål om at støtte små og mellemstore virksomheder inden for cykelturisme. Det er støttet af EU’s Interreg South Baltic-program, og omdrejningspunktet er på den sydlige del af cykelruten EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route, der, som navnet antyder, leder cykelturister hele vejen rundt om Østersøen.

På Lolland har EuroVelo 10 sammenfald med Nationalrute 8 ”Østersøruten”, som bl.a. omfatter den betagende strækning på diget fra Rødbyhavn til Nakskov.

Destinationschef Lindy Kjøller ser projektet som et vindue til europæisk best practice inden for cykelturisme. Samtidig vil projektet hjælpe virksomheder nær cykelruten med at udvikle konkrete oplevelser og produkter, der kan trække flere cykelturister til og øge den lokale omsætning.

Læs mere om Baltic Biking Upgrade på det europæiske cyklistforbunds temahjemmeside om EuroVelo-ruterne.

Læs mere om Nationalrute 8 Østersøruten på rutens hjemmeside.

Læs mere om det lokale engagement i projektet i Visit Lolland Falsters nyhed.


Ring op – for at låse op

Et nyt låsesystem er taget i brug på offentlige toiletter flere steder i kommunen, heriblandt toiletterne i Rødbyhavn, Kramnitze, Hummingen og Maglehøj.

Fremover skal man bruge sin mobiltelefon for at få adgang til faciliteterne. Systemet bliver indført for at mindske hærværk.

Læs mere om låsesystemet på Lolland Kommunes hjemmeside.


Stormflod og kamp for digerne

Sidste år blev 150 året for den ødelæggende stormflod i 1872 markeret på forskellig vis ved Lollands Sydkyst. Oktober vakte minder om katastrofen frem på ny: DMI registrerede den 20.-21. oktober 2023 den værste stormflod i over hundrede år. I Rødbyhavn nåede vandstanden 182 cm over dagligt vande, og med 2 meter høje bølger viste havet tænder flere steder langs kysterne.

Stormflodens rasen forårsagede store skader ikke mindst i havnene Lundehøje, Errindlev og Kramnitze. I andre dele af Danmark og i Nordtyskland blev byområder, feriehuse og campingpladser sat under vand. Langs Lollands Sydkyst kunne beboere og sommerhusejere takke det sydlollandske dige for, at vandmasserne blev holdt ude. Diget holdt – med hjælp fra digelag og beredvillige borgere og entreprenører, der kæmpede for at forstærke anlægget midt under stormen.

Digelag mange steder i landet ser nu frem til et stort arbejde med at genopbygge og forbedre digerne. Det kræver midler og for at stille med en fælles stemme og om muligt at blive hørt i forhold til Folketingets prioriteringer, når det gælder klimatilpasning, blev ”Landsforeningen af Digelag i Danmark” stiftet i slutningen af oktober. Forsamlingen valgte formand for det lollandske digelag, Søren Marcussen fra Nakskov, som næstformand i den nye forening.

Læs mere om stormfloden i DMI’s nyhed.

Digechef Allan Møller blev interviewet af TV2Øst og fremviste skader på diget ved Errindlev.

Folketidende fortalte om Søren Marcussens post som næstformand i Landsforeningen af Digelag i Danmark.


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Portræt af konsulent Mette Boje Madsen

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten