Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Borgermøder i sigte

En gård med træer i baggrunden
Tjørnebjerggård, øst for Kramnitze

Flere aktuelle initiativer ligger i tråd med Lollands Sydkystplan om at skabe helårsturisme og muligheden for at udvide målgrupperne, der finder Lollands Sydkyst attraktiv. Helårsturismen er en vigtig del i en bæredygtig udvikling, da det vil være med til at skabe omsætning i de lokale turismevirksomheder så som detailhandel, restauranter mv. Det drejer sig dels om sommerhuse i Kramnitze og dels om hotelfaciliteter i Rødbyhavn.

Tre aktuelle høringer og borgermøder samler idéer og kommentarer til planerne.


Sommerhuse i Kramnitze

Sommerhusområdet Lidsø, Kramnitze Øst

Kramnitze står til at blive udvidet med nye sommerhusgrunde på Tjørnebjerggårds matrikel, øst for det eksisterende sommerhusområde.

Lidsø Gods ønsker at realisere projektplaner for det nye sommerhusområde med fokus på sommerhuse, der kan huse flere familier, kvalitetsbyggeri og højt naturindhold, og et forslag til lokalplan er udarbejdet for at muliggøre disse projektplaner.

Lolland Kommune har sendt forslag til lokalplan og kommuneplanstillæg i høring i perioden 3. oktober til 28. november 2022.

Nu indbydes interesserede til borgermøde på Lidsø Gods, Lidsøvej 22, 4970 Rødby i laden, den 10. november 2022 kl. 17.00-18.30, hvor alle er velkomne. På mødet vil Lolland Kommune fortælle om planerne for området.

Læs mere om høringen på Lolland Kommunes hjemmeside.

Store bølger ved stormvejr på Kramnitze Strand
Stranden ved Kramnitze

Familiesommerhuse ved Fyrrelunden

I Kramnitze lagde Skanlux tidligere på året fire sommerhuse til TV2’s program ”Sommerdrømme”, hvor fire tomandshold dystede om bedste indretning – og om at vinde netop ’deres’ sommerhus.

Skilt med teksten 'Sommerdrømme - denne vej'
Skilt i Kramnitze viser ind til Skanlux og TV2's Sommerdrømme-huse

Nu har Skanlux ønske om at opføre yderligere fire sommerhuse i Fyrrelunden i forlængelse af Sommerdrømme-husene. Skanlux oplever efterspørgsel på større sommerhuse, og denne gang tænkes byggeriet på matrikel nr. 12gb at føre til huse på hver op til 285 m². Lolland Kommune har vurderet, at realisering af Skanlux’ forslag vil kræve en ny lokalplan. Derfor har kommunen sendt ”Idéoplæg til Store sommerhuse ved Fyrrelunden i Kramnitze” ud i 8 ugers offentlig høring med henblik på at indkalde ideer og forslag til den kommende planlægning. Idéoplægget er i overensstemmelse med Lolland Kommunes ønske om at udvide overnatningskapaciteten til turister. Teknik og Miljømyndigheden modtager input frem til 6. december, hvorefter der vil blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Der er borgermøde for alle interesserede torsdag den 17. november 2022 kl. 18.00, i Gildesalen Western Camp og Autocamper- Lolland Noret 2, Kramnitze, 4970 Rødby.

OBS! Stedet er ændret siden første annoncering af borgermødet.

Læs mere om Sommerdrømme-husene på Skanlux hjemmeside.

Læs mere om Sommerdrømme-serien på TV2's hjemmeside.

Læs mere på Lolland Kommunes hjemmeside om høring af Idéoplæg til store sommerhuse ved Fyrrelunden.


Hotelbyggeri i Rødbyhavn

Lolland Kommune har modtaget en henvendelse fra Bach Gruppen, som ønsker at opføre et hotel- og kontorbyggeri på Vestre Kaj i Rødbyhavn.

Det samlede projekt omfatter ca. 20.000 m2 etageareal fordelt på tre større bygningskroppe på mellem 5, 8 og 9 etager, samt et parkeringshus på 4 etager.

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som giver mulighed for at realisere projektet, og eventuelle bemærkninger og indsigelser til planforslagene kan sendes til Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed senest den 6. december 2022.

Der afholdes borgermøde onsdag den 9. november kl. 19:00-20:30, hvor alle er velkomne. Mødet holdes i Rødbyhavn Sportshal, Havnegade 101, 4970 Rødby. På mødet vil Lolland Kommune fortælle om planerne for det nye byggeri.

Læs mere på Lolland Kommunes hjemmeside om høringen vedrørende Rødbyhavn og de konkrete forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.


Nyt på nettet 

Der sker mange ting ved Lollands Sydkyst. Vi forsøger at indfange meget i disse nyhedsbreve, men der er heldigvis også flere andre kilder til nyheder. Her kommer to.

Lollands Landsbyer

Ved Lollands Sydkyst er der i år opstået et nyt fællesskab, der rækker på tværs af flere lokalsamfund. ”Lollands Landsbyer” har på kort tid oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse om landsbyerne Arninge, Tillitze, Dannemare, Gloslunde og Græshave samt en række lokale virksomheder og foreninger, der er med i fællesskabet.

Læs mere om Lollands Landsbyer på sammenslutningens hjemmeside.

FemernReport

Folketidende Gruppen har lanceret et nyt medie kaldet FemernReport. Her samler redaktionen daglige nyheder de mange forskellige aspekter af det spektakulære tunnelbyggeri ved Rødbyhavn med artikler om miljø, logistik, faglige forhold og meget mere.

Læs mere på FemernReports hjemmeside.


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Portræt af Mette

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten