Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Kom til Åbent Hus i Rødbyhavn

Lolland Kommune inviterer alle interesserede til dialog om fremtiden og præsentation af arbejdet med en strategisk fysisk udviklingsplan for turisme, infrastruktur m.v. på Lollands Sydkyst.

Arrangementet finder sted tirsdag den 23. november 2021 kl. 17.00-19.00 i Rødbyhavn Sportshal, Havnegade 101, 4970 Rødby.'

Borgmester Holger Schou Rasmussen, kommunaldirektør Thomas Knudsen og rådgiverne BARK vil indlede med en introduktion til arbejdet med den strategisk fysiske udviklingsplan. Derefter åbner rådgivere og kommune stande med information og mulighed for at give input og stille spørgsmål om udviklingsplanen, det nye forland, områdefornyelse i Rødbyhavn, den nye station ved Holeby mv.

Der vil være tegneaktiviteter for børn, og Rødbyhavn Sportshals Cafeteria serverer gratis mad og drikke, så alle har mulighed for at stille sulten undervejs.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig, men hold øje med evt. corona-restriktioner.

Optagelser af de indledende oplæg vil blive lagt på kommunens hjemmeside efter arrangementet.

Se også video-invitationen 'Hvad skal der ske på Lollands Sydkyst?' på DreamBroker.

Læs pressemeddelsen 'Åbent hus om turisme og udvikling af Lollands Sydkyst fra 10. november 2021 

 

Hvad skal den strategiske plan?

Den strategiske plan for området fra Nakskov til Hyllekrog vil beskrive det eksisterende turismeudbud som afsæt for fremtidige indsatser. Den vil præsentere en vision for hele området og finde den særlige profil, som skal kendetegne området. På den måde bliver planen et redskab til dialog med bl.a. staten, erhvervsaktører og investorer.

Planen vil desuden belyse, hvilket marked Lollands Sydkyst indgår i, og hvilke målgrupper det er relevant at satse på. Det vil hjælpe til at vurdere potentialerne i forskellige tiltag og bl.a. sætte retning for den fysisk plan for strækningen fra Hummingen til Rødbyhavn.

BARK Rådgivning, som står for at udarbejde planen, var sidste år med til et lignende arbejde på den jyske vestkyst. Lemvig og Holstebro Kommuners udviklingsplan for Thorsminde-Thyborøn er et eksempel på en lignende plan.

Hent udviklingsplanen for Thorsminde-Thyborøn i PDF.

Læs mere om planen for Sydkysten på kommunens hjemmeside. 

 

Temamøde i Byrådet

Torsdag den 7. oktober afholdte byrådet temamøde med fokus på Lollands Sydkyst. Som indspil til byrådets drøftelser fremlagde BARK Rådgivning de foreløbige resultater af arbejdet med en strategisk udviklingsplan.

BARK præsenterede arbejdsprocessen, gennemgik en temperaturmåling på turismen på Lolland i dag, potentialer og udfordringer og argumenter for at satse på turisme som løftestang for lokalområdet.

Rådgiverne har indledningsvist talt med en række lokale aktører for at hente input og forankre udviklingsplanen. Udpluk fra samtalerne blev fremlagt for byrådet, der således også hørte nogle af de konkrete bud på, hvilken vej udviklingen gerne skulle gå og helst ikke skulle gå.

Byrådet fik en pejling på, hvad det vil kræve at løfte Lollands Sydkyst til en kystdestination i international liga. Dels hvad det vil kræve af overnatningskapacitet, attraktioner og sammenhæng, og dels hvilke målgrupper af turister, man kan satse på, og hvor de kommer fra.

 

Konsulenterne opbygger viden lokalt

Stedspecifikke kvaliteter er centrale i det strategiske arbejde.

Foruden indledende interviews med udvalgte lokale aktører, dialog med byrådet og åbent hus-arrangementet 23. november prioriterer rådgiverne at komme ud og se lokaliteterne langs sydkysten.

Fredag den 5. november var rådgiver-teamet, der består af BARK Rådgivning, EFFEKT Arkitekter, Lars Bernhard Jørgensen og Robert C. Spies, igen på tur i området. Med sig havde de destinationschef Brian Lindorf Hansen fra Visit Lolland-Falster, udviklingschef Mads Stærk fra Business Lolland-Falster og Claus Skrubbeltrang fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

Forsamlingen drøftede sydkystens investeringsmuligheder og besigtigede bl.a. det nye forland, som er ved at tage form vest for Rødbyhavn.

Konsulentteamet på stranden på Sydkysten

 

Den grønne korridor

”Femern-projektet handler om mere end transport og erhvervsudvikling. Det handler også om de helt borgernære tiltag som de nye landområder omkring Rødbyhavn og nu også naturbæltet ved Rødby,” fortæller borgmester Holger Schou Rasmussen, som dermed retter fokus på resultatet af en nær dialog med landmænd sydøst for Rødby.

Her vil nye rekreative muligheder vokse frem i form af et naturbælte langs vandløbet Næsbæk og mellem den eksisterende og den kommende jernbane. Femern A/S og Naturstyrelsen har opkøbt 55 hektar land i forbindelse med anlægsarbejdet. Naturstyrelsen vil i fremtiden stille området til rådighed for det lokale friluftsliv og for naturens dyr og planter. 

Samtidig vil Lolland Kommune sikre de nærliggende marker mod oversvømmelser ved at udvide vandløbet syd for Rødby.

Læs mere om naturbæltet i nyheden på Femern A/S’ hjemmeside.

 

Turistsæson 2021

Corona-restriktionerne har været hårde ved turisterhvervet flere steder i verden. Udviklingen er dog vendt i Lolland kommune.

Antallet af overnatninger lå det første halvår af 2021 under tallene fra 2019, men de sidste 3 måneder har lukket noget af hullet, alene i september var stigningen 35%. Danskerne har i høj grad tilvalgt Lolland Kommune, men de lukkede grænser har betydet et fald på 119.000 internationale overnatninger de første 9 måneder i 2021 ift. 2019. Fremgangen i samme periode af danskere i feriehus er mere end fordoblet, fra 47.000 overnatninger til 117.000 overnatninger.

Graf der viser antal overnatninger på Lolland-Falster 2021 vs. 2019Arbejdet med kapacitetsudvidelse og andre udviklingsprojekter arbejdes der intensivt med hos Visit Lolland-Falster, der tilbyder interesserede virksomheder gratis sparring om forretningsudvikling.

Læs mere på Visit Lolland-Falsters hjemmeside.

 

Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Lollands Sydkyst