Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Mennesker på ved til stranden. Foto: BARKFoto: BARK

Kom til præsentation af udviklingsplan for Lollands Sydkyst

Lolland Kommune inviterer borgere, sommerhusejere og andre interesserede til præsentation af den strategisk fysiske udviklingsplan for turisme på Lollands Sydkyst:

Onsdag den 6. april 2022 kl. 17.00-19.00 i Rødbyhavn Sportshal, Havnegade 101, 4970 Rødby.

Kommunens rådgivere BARK Rådgivning, EFFEKT, Lars Bernhard Jørgensen og Robert C. Spies har udarbejdet planen med støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Planen ser på potentialer for overnatningskapacitet og oplevelsesudvikling langs hele strækningen fra Hyllekrog til Nakskov og zoomer særligt ind på det nye, vestlige forland ved Rødbyhavn.

Ved arrangementet vil borgmester Holger Schou Rasmussen og rådgivningsteamet præsentere planen for udvikling af Lollands Sydkyst til en bæredygtig kystdestination i international liga.

Hallens cafeteria serverer gratis mad og drikke, så alle har mulighed for at stille sulten undervejs. Tilmelding er ikke nødvendig.

Er du forhindret i at møde op, kan du følge arrangementet via Lolland Kommunes facebook-side, som vil live streame fra hallen (facebook.com)

Læs Lolland Kommunes pressemeddelelse: Præsentation af udviklingsplanen for Lollands Sydkyst (ritzau.dk)


Sydkysten er byrådets strategiske fyrtårn

Indsatsen for Lollands Sydkyst er ét af de strategiske fyrtårne, som det tidligere byråd vedtog i 2020. Efter kommunalvalget har det nydannede byråd overtaget fyrtårnsindsatserne.

Udvikling af Lollands Sydkyst var således omdrejningspunktet for et temamøde i Lollands nye Økonomi- og Erhvervsudvalg den 10. februar 2022. Her fik udvalget indføring i baggrunden for projektet og lejlighed til at drøfte det foreløbige udkast til den strategisk-fysiske udviklingsplan.

Den endelige plan forventes behandlet og godkendt af Byrådet inden sommerferien 2022.

Læs om Sydkyst-temamødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget referat.


Borgerinitiativ på Sydkysten

Kulturhuset i Kramnitze summede af ideer, da lokale aktører den 1. marts havde inviteret Lolland Kommune til fælles drøftelser om udvikling af Kramnitze og Hummingen som turistområde.

Turismeudviklingen kan give øget omsætning for købmand, sommerhusudlejere, campingplads og andre virksomheder, men også gavne lokale foreninger og borgere.

Stranden er områdets hovedattraktion og flere forslag cirklede om at højne kvaliteten og oplevelsen af stranden. Der blev talt om sandfordring, bølgebrydere og bortskaffelse af tang, men også om de faciliteter, som besøgende har brug for, når de benytter stranden, såsom en rampe for kørestole og barnevogne, borde og bænke på diget, toiletter eller en mobil sauna. Også offentlig transport blev påpeget som en vigtig faktor og bæredygtig måde at trække turister og besøgende til området.

Til mange af emnerne dukkede spørgsmålet om finansiering op. Når den strategisk fysiske udviklingsplan for Sydkysten er godkendt, kan den blive et stærkt redskab til at søge finansiering af projekter og tiltag, der ligger i tråd med udviklingsplanerne. Lokalt er der dels behov for at overveje, hvordan nye faciliteter på sigt skal holdes i drift, og dels for at tale med samlet stemme, hvis der skal søges midler til at virkeliggøre forslagene. Et vigtigt resultat af mødet blev derfor opbakning til en paraplyorganisation for de mange lokale aktører.


Tilskudsmuligheder 

Lolland Kommune giver igen i 2022 mulighed for at søge tilskud til lokale projekter og tiltag.

Det gælder eksempelvis Bylivspuljen – Rødbyhavn, som bakker op om borgere og andre lokale aktørers mulighed for bidrage til at skabe liv, nye mødesteder og styrke fællesskaberne i Rødbyhavn, og puljen Det gode liv på Lolland, som bl.a. støtter foreninger og borgergruppers initiativer inden for sundhed, fællesskaber, aktivitet (bevægelse, motion), bosætning samt by- og landsbyudvikling.

Du kan læse mere om kommunens puljer i oversigten på kommunens hjemmeside (lolland.dk)

Har du gode ideer til projekter, der kan udvikle Lollands Sydkyst, så kan Landdistriktspuljen også være en kilde til tilskud. Puljen er administreret af Bolig- og Planstyrelsen og skal fremme landdistriktsudvikling i hele Danmark. Det gælder eksempelvis støtte til borgerdrevne dagligvarebutikker eller til rekreative, sociale og kulturelle projekter i nærområder til landvindmøller.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2022 skal være indsendt inden 6. april kl. 12.00.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Landdistriktspuljen på hjemmesiden livogland.dk


Høring af Forslag til Revurdering og ajourføring af Risikostyringsplan for oversvømmelse Sydlolland (og Nakskov)

Forslag til revurdering og ajourføring af ”Risikostyringsplan for oversvømmelse af Sydlolland (og Nakskov)” er en revurdering af mål og en ajourføring af tiltag i ”Risikostyringsplan for oversvømmelse af Nakskov”, som siden 2015 har udstukket de overordnede mål og retningen for arbejdet med oversvømmelser fra hav i Lolland Kommune.

De væsentlige planændringer siden 2015 er:

  • Udvidelse af risikoområdet til at omfatte hele den sydlige del af kommunen inkl. Nakskov, Rødby og Rødbyhavn
  • Konkretisering og prioritering af tiltag

Eventuelle bemærkninger og indsigelser til planforslaget kan sendes på mail til tmm@lolland.dk eller pr. post til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby, senest den 27. marts 2022.

Læs mere om høringen på Lolland Kommunes hjemmeside (lolland.dk)


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Portræt af Mette Boje Madsen
Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten