Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Et nyt år for Lollands Sydkyst

Udviklingsplanen for Lollands Sydkyst har taget hul på den næste fase i processen, hvor rådgiverteamet arbejder på højtryk for at få udarbejdet det første udkast til planen. Planen vil bestå af visioner, konceptideer samt en ideskitse til fysiske udformninger.

I den næste fase vil der blive mulighed for at kommentere på udkastet – vi skal nok holde jer orienteret om dette, når vi nærmer os. Efter et åbent borgermøde om udkastet i løbet af foråret vil udkastet blive tilrettet inden endelig godkendelse i Lolland Kommunes Byråd.

Sideløbende med udarbejdelsen af selve planen, arbejdes der med en række andre projekter, der er relateret til Lollands Sydkyst. Her kigges der blandt andet ind i, hvordan vi kan tiltrække investorer til området, og hvad status er på spildevandsforholdene i de forskellige sommerhusområder og meget andet.

Vi glæder os i det nye år til at kunne dele de forskellige projekter med jer efterhånden, som projekterne skrider frem.

På Lolland Kommunes hjemmeside kan du læse mere om Sydkysten.

Høring: Vejadgang til Lidsø Kyst og Natur Resort

Der skal udlægges en vejadgang til det kommende, nye sommerhusområde ved Kramnitze: Lidsø Kyst og Natur Resort.


Forside af Lolland Kommunes Idéoplæg: Vejadgang til Lidsø Kyst og Natur Resort.

Netop nu og frem til den 27. januar 2022 er ”Idéoplæg for Vejadgang til Lidsø Kyst & Natur Resort” på Sydlolland i offentlig høring.

Indkomne idéer og forslag vil bidrage til den videre planproces, hvor der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som vil komme i 8 ugers høring. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Helle Vanman Jørgensen på telefon 54676430 eller mail til planerogkort@lolland.dk

Læs mere om høringen og få adgang til ideoplægget på Lolland Kommunes hjemmeside.

Vinterens vikinger

For vinterens vikinger er ’badesæson’ et vidt begreb. Hvor andre badenymfer og strandløver begrænser strandbesøgene til sommermånederne, finder vikingerne det kolde gys i januar mindst lige så vigtigt som dyp og plask i juli.

En måling foretaget af Syddansk Universitet i 2020 viste, at op mod 8 procent af den danske befolkning fra 15 år og op havde vinterbadet i løbet af de seneste 12 måneder. I Lolland lå procentdelen på 4 (5 pct. kvinder og 3 pct. mænd), så noget kunne tyde på, at der her findes et lokalt udviklingspotentiale.

Læs evt. mere i kommunerapporten, som kan hentes på SDU's hjemmeside. 

I DGI er der bl.a. fokus på mulighederne for at etablere faciliteter til vinterbadning langs kysterne og på faciliteternes betydning for tilslutningen til vinterbadeforeninger.

Faciliteter til vinterbadere indgår da også i Potentialeplan for Lolland Sydkyst (2016), som pegede på muligheden for et foreningshus for fx vinterbadere mellem Rødbyhavns havn og det nye forland, og ved Åbent Hus-arrangementet den 23. november 2021 talte den administrerende direktør fra BARK Rådgivning, Sara Line Bohn, bl.a. om muligheden for saunafaciliteter på selve Forlandet.

Læs mere i artiklen på DGI’s side om motion og træning: vorespuls.dk

Gå til potentialeplan for Lolland Sydkyst (2016)

Læs om Åbent Hus-arrangementet den 23. november 2021

I det følgende vil vi zoome ind på Hestehovedet ved Nakskov og Hyldtofte Østersøbad for at se, hvad der allerede sker for vinterbaderne i området.

Hestehovedet - Nakskov


Badebro ved Hestehovedet. Illustration: By & Landskab.

I Nakskov bliver der arbejdet på at etablere rekreative faciliteter ved stranden på Hestehovedet. Det skal styrke naturoplevelsen, brugen af området og fjordens muligheder.

Et af tiltagene er renovering og udvidelse af den fotogene badebro, der for mange står som Hestehovedets vartegn. Arkitektvirksomheden By og Landskab har i dialog med badebroens brugere formet projektet, som er finansieret af Realdanias Underværker, Nordea-fondens Kystpulje og Nakskov 2030.

Fremover vil besøgende finde både en sauna til ca. 12 personer, nye og større omklædningsrum samt en opholdstrappe vendt ud mod aftensolen.

Vinterbadere har for længst fundet frem til badebroen, og med de nye faciliteter forventes Hestehovedet at give endnu flere badegæster mod på at trodse kuldegraderne. En vinterbaderforening stiftes i begyndelsen af året og skal bl.a. stå for at administrere adgangen til saunaen.

Læs mere på Nakskov 2030’s hjemmeside

Når foreninger driver udviklingen

Danmark har ry for at være foreningsland. Der sker noget, når mennesker samler kræfterne om et formål, og i den østlige del af Sydkysten har to foreninger fundet sammen til gavn for vinterbaderne.

Badehytten ved Hyldtofte Østersøbad. Foto: Henning Larsen, Sydlollands Vinterbadere.

Sydlollands Vinterbadere er en ung forening – stiftet i 2020. Allerede efter et år havde foreningen 42 betalende medlemmer og organiseret vinterbadning ved Østersøbadet, Bredfjed, Kramnitze og Hummingen.

For vinterbaderne er sikkerheden en første-prioritet. Ved at bade sammen opnår man både større sikkerhed og socialt samvær. Men foreningens medlemmer er også gået sammen for at opnå bedre faciliteter. Omklædningsrum og badebroer var blandt de oprindelige målsætninger.

Ved Hyldtofte Østersøbad ses et af foreningens resultater. Her har grundejerforeningen valgt at stille en skurvogn til rådighed og med en donationer fra Jem & Fix, Home Multicenter i Rødby og Tømmerfirmaet Pilemand har Sydlollands Vinterbadere indkøbt materialer og istandsat vognen, så den kan bruges som badehytte.

Bestyrelsen arbejder nu målrettet efter næste mål, som er at rejse fondsmidler til at indkøbe en transportabel sauna, der kan bruges både ved Østersøbadet og andre steder langs den sydvendte kyst.

Læs mere på vinterbaderforeningens hjemmeside.

Bæredygtig turisme

Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) bidrager til udvikling af kyst- og naturturismen i hele landet og har bl.a. fokus på bæredygtig turisme og innovative teknologier.

Feriegæsters oplevelse

På vegne af DKNT har Alexandra Instituttet undersøgt feriegæsters oplevelse af bæredygtighed i feriehuse og campingplads-hytter. Undersøgelsen er baseret på interviews med 31 par eller familier fra Danmark og Tyskland, som har ageret testpiloter i efteråret 2021. Undersøgelsen viser, at bæredygtighed ligger gæsterne på sinde, og at det er en kilde til utilfredshed, hvis de ikke som minimum har mulighed for at opretholde samme principper under ferien, som de er vant til hjemmefra.

Udlejere anbefales på baggrund af undersøgelsen at sikre ”gode muligheder for affaldssortering, LED-pærer, stort/lille skyl på toilettet, svanemærkede rengøringsmidler, energi- og vandsparetiltag, grøn strøm, el-/vandafregning efter forbrug, samt mulighed for at købe lokalt og bæredygtigt”.

Læs mere om undersøgelsen og find rapporten som pdf på DKNT’s hjemmeside.

Ansøg om accelaratorforløb for iværksættere

Samtidig med lancering af rapporten om feriegæsterne søger Dansk Kyst- og Naturturisme 25 ambitiøse iværksættere til et såkaldt accelaratorforløb. Der er tale om fire måneders udviklings- og læringsforløb, hvor iværksætterne får hjælp til at udvikle digitale løsninger, der kan bidrage til bæredygtig turisme.

Hvis du har lyst til at få hjælp til at gøre din gode ide klar til markedet, så er det tid til komme til tasterne. Fristen for ansøgninger om plads på accelaratorforløbet er 23. januar 2022.

Læs mere om accelaratorforløb for iværksættere på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside

Kontakt 

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.


Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten