Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Nye midler og aktiviteter til Lollands Sydkyst


Foto: Visualisering af delområde ved Forlandets Aktivitetsstrand

Udnyttelsen af det nye forland vest for Rødbyhavn er en bærende idé i udviklingsplanen for Lollands Sydkyst. Nærmest det summende liv i en rekreativ Rødbyhavn Havn er tanken, at der skal være en aktivitetsstrand med plads til både vandaktiviteter, koncerter og events.

Hent Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Lollands Sydkyst (PDF).

Forlandet er ikke klar endnu, men initiativer, begivenheder, bevægelse og fællesskaber i vandkanten og i områderne langs sydkysten skorter det ikke på. I dette nyhedsbrev kan du læse om nogle af dem.


Landdistriktspuljen støtter Sydkysten

Bolig- og Planstyrelsen gav i juni tilsagn om støtte fra Landdistriktspuljen til en række projekter rundt om i landet. Blandt andet to vigtige sydkyst-tiltag, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvis du har ideen til det næste projekt, som Landdistriktspuljen skal støtte, så er det med at hvæsse pennen. Indenrigs- og Boligministeren har nemlig åbnet for årets anden ansøgningsrunde, så frem til den 7. september kl. 12 er der igen mulighed for at søge projektmidler. 

Læs mere om Landdistriktspuljen på Livogland.dk.

Bro og molehoved ved Kramnitze-Hummingen

Udsigt over Kramnitze Havn
Kramnitze Havn. Foto: Claus Kjær

Kramnitze Beboerforening opnåede Landdistriktspuljens tilsagn om 678.125 kr. til to delprojekter ved Kramnitze Havn: Dels etableringen af en gang-, cykel- og udsigtsbro over afvandingskanalen ved pumpestationen, og dels etablering af opholdsrum på molehovedet.

Med den nye bro vil bløde trafikanter mere sikkert komme frem og tilbage mellem Kramnitze og Hummingen. Planen er at opsætte en 1,4 meter bred træ-sti på hver side af slusen i niveau med vejen, da bilister og cykler i dag færdes ad en ensporet bro, hvilket flere gange har givet anledning til farlige situationer. Cykelbroen vil blive udført som syv fag der kan afmonteres, så der kan skiftes sluseporte under selve broen.

Projektet vil etablere en boardwalk over østmolen til det østlige molehoved, så både turister og fastboende får bedre adgang ud til den yderste spids af molen og kan kaste snøren ud efter fisk eller solnedgangsstunder.

Læs mere om Kramnitze Beboerforening på foreningens Facebook-side.

Anløbsbro på Albuen

Udsigt over anløbsbroen på Albuen
Anløbsbroer i Albuens naturhavn. Foto: Naturpark Nakskov Fjord

Albuens lys og natur er en helt særlig oplevelse. Yderst på krumodden har boet lodser og fiskere, så fra gammel tid har det været naturligt at ankomme ad vandvejen.

Hestehovedet Lystbådehavn har fået tilsagn om 570.500 kr. i tilskud til renovering af den lange anløbsbro i Albuens naturhavn. Den nuværende bro har plads til ca. 30 både, men er i dårlig forfatning og har været i fare for helt at måtte lukkes. Projektet vil samtidig etablere et nyt udekøkken til glæde for Albuens besøgende.

Læs mere på lystbådehavnens og Nakskov Sejlklubs hjemmeside.

Læs mere om oplevelserne på Albuen på Naturpark Nakskov Fjords hjemmeside.


Helhedsplan for Nakskov Fjord

I Nakskov har ”Nakskov 2030” har sat gang i arbejdet med at skabe en helhedsplan for fjorden og Hestehovedet. Planen skal sætte retning for kommende investeringer i områdets natur, oplevelser, infrastruktur mv.

Arbejdet er startet op, men vil for alvor tage fat efter sommeren, og derfor inviterer Nakskov 2030 alle interesserede til møde om planen.

Mødet foregår i auditoriet på Campus Nakskov, Søvej 6, 4900 Nakskov den 18. august fra 16.30- ca. 18.30.

Læs mere om mødet på Nakskov2030's hjemmeside.


Det sker

Lolland Kommune samarbejder med Kultunaut om aktivitetskalenderen ”Det sker på Lolland”.

Gå til kalenderen på detsker.lolland.dk.

Et kig i kalenderen hen langs kysten fra Hyllekrog til Nakskov viser flere spændende begivenheder. Her kommer et udpluk:

Hvepsevågens Dag ved Hyllekrog

Onsdag den 24. august 2022 kl. 10-15 giver naturvejlederen en guidet tur og hjælp til at spotte rovfugletræk og opleve hvepsevågerne i Fuglereservatet Hyllekrog-Saksfjed.

Læs mere om arrangementet i kalenderen.

Temadag om Stormfloden 1872

Digelaget markerer 150 året for Stormfloden 1872 med temadag ved Kramnitze Pumpestation lørdag den 3. september kl. kl. 10-15.

Der bliver mulighed for at høre om klimaforandringer og det lollandske dige, komme på bustur i den inddæmmede Rødby Fjord eller at besøge Rødby Fjords pumpestation.

For de mest aktive er der mountainbikeløb og løb i området.

Læs mere om arrangementet i kalenderen.

Læs om Stormfloden på Digelagets hjemmeside.

Læs også om Stormfloden på Stormflodsmuseets hjemmeside.

Børnenes Dag i Dannemare 2022

Lørdag den 13. august kl. 11-17 går det løs ved Dannemare Kirke, hvor børn og familier indbydes til en dag med masser af sjove aktiviteter. Der vil bl.a. være musik, hoppeborg, segways og besøg af brandvæsnet.

Læs mere om arrangementet i kalenderen. 

Åben Mølle

Kappel Stubmølle er fra 1730 … og kan stadig male mel! Møllen skal godt nok have nye vinger i efteråret, men holder ikke desto mindre åbent hver tirsdag hen over sommeren kl. 14-17.

Der er mulighed for at komme ind i stubmøllen og se den indvendige teknik: aksel, tandhjul, kværn m.m. I møllemagasinet kan man male fuldkorns-hvedemel på en stor håndkværn.

Læs mere om arrangementet i kalenderen.

Læs om Møllen på Kabel Stubmølles hjemmeside.

Radiokoncert på Havnen i Nakskov

Mens vi endnu har koncerter på Forlandet til gode, så kan vi glæde os over, at Radio SydhavsØerne og Nakskov Handel & Erhverv igen i år præsenterer Radio Sydhavsøerne Live på havnen i Nakskov. Der er lagt op til et brag af en koncert med kunstnere som Jimilian, Barbara Moleko, Bro og Party Factory. Arrangementet løber af stablen torsdag den 11. august kl. 18.30-23.30 i Havnegade 20, Nakskov.

Læs mere om eventet i kalenderen.

Nakskov Fjord Triatlon 2022

For anden gang udfordrer Vestlolland Triatlonklub de seje til at tage livtag med svømning, cykling og løb ved Nakskov Fjord. Der er både en lang og en kort (eller i hvert fald mindre lang) rute.

Det foregår lørdag den 27. august ved Hestehovedet.

Læs mere om eventet i kalenderen.

Langbordsmiddag i Havnebygningen- Nakskov

Om aftenen lørdag den 27. august, samme dag som triatlonen, inviterer Nakskov 2030 og Visit Lolland-Falster til ”Langbordsmiddag” i Havnebygningen på Nakskov Havn.

Restaurant Surt & Sødt står for maden, som bliver en tre-retters buffetmenu med fisk, skaldyr og de gode produkter fra området i centrum.

Læs mere om eventet i kalenderen.


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten