Lolland kommune
 
Nyhedsbrev - Lollands Sydkyst

Første skridt mod nye arbejdspladser

Borgmester holder oplæg om udviklingsplanen med SydkystenFoto: DigiFilm - LFTV

Lolland Kommune inviterede 6. april alle interesserede til præsentation af den strategisk fysiske udviklingsplan for turisme på Lollands Sydkyst.

I de kommende uger kan oplæggene ses eller genses på kommunens facebook-side eller youtube-kanal.

Gå til kommunens Facebook-side.

Gå til kommunens YouTube-kanal.

Borgmester Holger Schou Rasmussen indledte mødet med at fortælle om visionen for området og forklarede, at den nye udviklingsplan er første skridt på vej mod at realisere de potentialer, der ligger i den faste forbindelse til Tyskland og ikke mindst i Lollands natur og geografi.

Da Fugleflugtslinjen i 1960’erne blev etableret, gav det en markant vækst i Rødbyhavn og omegn. Borgmesteren mindede om tiden med jobs, tilflytning og fyldte klasser i folkeskolen. Tilsvarende skal den permanente tunnelfabrik øst for Rødbyhavn, Lollands grønne energiproduktion og ikke mindst de helt nye muligheder for turismen vest for Rødbyhavn fremover skabe grundlag for nye arbejdspladser.


Stor interesse for Sydkysten

Præsentationen af udviklingsplanen blev overværet af seere på Facebook, YouTube og LFTV. Til stede i Rødbyhavn Sportshal var godt 160 tilhørere mødt op for at få indblik i de nye planer.

Borgergruppen, der var mødt op til præsentationenFoto: DigiFilm - LFTV

Udviklingsplanerne blev mødt med stor interesse, og mange tilkendegav deres opbakning til ambitionerne.

Borgmesteren, kommunaldirektør Thomas Knudsen og kommunens rådgiver besvarede spørgsmål og kommentarer fra salen og fra kommentarsporet på Facebook, om naturen får plads nok i det nye landskab, om der er taget højde for stigende vandstand, om turisterne vil finde Lolland for kold det meste af året, om havstrømme, der fører tang til og sand væk, vil blive en udfordring for den vestlige del af stranden ved Rødbyhavn, m.m.

Afslutningsvis kunne borgmester Holger Schou Rasmussen konkludere, at der stadig ligger et stort arbejde forude med at finde gode og konkrete løsning, men også at det er sjovere udfordringer end dem, som kommune, virksomheder og borgere har stået overfor i tidligere nedgangstider.

Borgmester holder oplæg
Foto: DigiFilm - LFTV

Den endelige plan forventes behandlet og godkendt af Byrådet i maj 2022.


Naturkvaliteter og overnatningskapacitet langs Sydkysten

Kasper Brejnholt Bak fra EFFEKT redegjorde for den fysiske udviklingsplan for Sydkysten og betonede de mange forskellige kvaliteter, der kendetegner strækningen fra Nakskov over Albuen, Vindeholme, Dannemare og Kramnitze / Hummingen til Rødbyhavn.

EFFEKT konsulent holder oplæg
Foto: DigiFilm - LFTV

Især det nye, vestlige forland rummer muligheder for at udbygge kommunens overnatningskapacitet for turister, idet det kan udvikles med en stribe byggefelter til hoteller mellem det eksisterende dige og den nye kystlinje. Hele udviklingsområdet vil ligge i højde med diget, så det er sikret mod oversvømmelse.

Varierede, grønne kiler mellem byggefelterne kan binde havet sammen med skov og vådområder bag diget. Kilerne er så brede, så man får udviklet reelle naturkvaliteter, og alle byggefelter får adgang og udsigt til de attraktive områder.

Der er ikke lagt konkrete planer for bygningerne på de nye arealer, men fra EFFEKT lød en opfordring til at fokusere på en vis ensartethed og facader af træ som bæredygtigt fællestræk.


Høring af Idéoplæg til Skolegården restaurant og glamping i Langø

Ordet ’glamping’ er dannet ved sammentrækning af ’glamour’ og ’camping’. Begrebet dækker over en komfortabel form for camping, hvor det primitive telt og traditionelle udstyr er erstattet med finere og mere stilfulde rammer for ophold og overnatning.

Campingformen fører nyt liv til ferier tæt ved naturen, og aktuelt har Lolland Kommune har sendt ”Idéoplæg til Skolegården restaurant og glamping i Langø” i offentlig høring frem til d. 29. april 2022, med henblik på at indkalde ideer og forslag til den kommende planlægning. Herefter vil der blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Afsættet for høringen er en ansøgning fra Piotr Gasiorowski og Christine Leth-Møller, der i samarbejde med indehaver af den tidligere Langø Skole, Thomas Pedersen, ønsker at ændre den gamle skole med tilhørende arealer i Langø til en lille glampingplads, hvor der er mulighed for overnatning i luksustelte i naturnære omgivelser, med dertilhørende restaurant.

Eventuelle ideer og forslag til idéoplægget kan sendes på mail planerogkort@lolland.dk eller pr. post til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby, senest den 29. april 2022.

Læs mere om høringen på Lolland Kommunes hjemmeside.


Kontakt

Husk - du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller måske en god idé, som vi skal tage med i det videre arbejde.  

Måske har du et arrangement på Sydkysten, som vil være interessant for andre at høre om? Så er du velkommen til at kontakte os på mail: lollandssydkyst@lolland.dk. Så tager vi det med i det næste nyhedsbrev.

Udviklingskonsulent Mette

Mette Boje Madsen
Chefkonsulent
Strategi og Politik
Lolland Kommune
Tlf. 2942 7303
lollandssydkyst@lolland.dk

Mere om Sydkysten