Skip til hoved indholdet

Teamleder til Byggeri og Ejendomme – sæt dit præg på udviklingen af Lolland

Er du leder, eller skal dit næste job være som leder? Og vil du være en del af den rivende udvikling, Lolland Kommune er inde i?

Turistområdet er i udvikling, og sommerhusområderne boomer. Samtidig er et kæmpe infrastrukturprojekt i gang lige uden for vores dør, og den nye Femern-forbindelse tiltrækker flere virksomheder, ligesom langt flere vælger at flytte til Lolland. Det påvirker i stor stil byggeriet, og du vil sammen med os gå en spændende tid i møde.

Hvis du samtidig kunne tænke dig at udvikle dig som leder i en mindre kommune, så vil du fra start opleve at få tæt sparring og opbakning fra resten af ledergruppen i Teknik- og Miljømyndigheden og ikke mindst gode rammer for, at du kan udvikle dig.

Stå i spidsen for Byggeri og Ejendomme

Du bliver teamleder for 17 dygtige og selvkørende medarbejdere i teamet Byggeri og Ejendomme. Teamet består både af erfarne og relativt nyuddannede byggeteknikere, bygningskonstruktører og sagsbehandlere.

Vi løser bl.a. byggesager, landzonesager, dispensationer efter naturbeskyttelsesloven, adresse- og matrikulære sager og BBR-rettelser. Derudover har vi også hele opgaven inden for byfornyelseslovgivningen, særligt nedrivninger og kondemneringer.

Netop det boligsociale område er der politisk bevågenhed omkring, og det er et område, hvor vi som kommune er førende, da ikke mange andre arbejder så fokuseret på det felt.

Fokus på ledelse og samarbejde

Du får ansvar for personaleledelsen af dine medarbejdere. En af dine vigtigste opgaver bliver at udvikle og understøtte dine medarbejdere ved f.eks. at sparre omkring prioritering af opgaver samt ved at stå bag dem og bakke dem op i svære sager.

Nedbringelsen af byggesagsbehandlingstiden er et vigtigt politisk fokusområde. Derfor er det også din fornemste opgave at understøtte dine medarbejdere i dette og sikre arbejdsgange, så vi kan lykkes med målsætningerne.

Vi fungerer desuden ofte som borgernes indgang til hele teknik- og miljøområdet, og en central del af din rolle er derfor at koordinere på tværs og få samarbejdet til at køre mellem alle afdelingerne. Du er sammen med dine lederkollegaer med til at sikre, at vi tænker hinanden ind og arbejder sammen om at få løst opgaverne.

Læs mere om jobbet og de konkrete opgaver i Job- og personprofilen.

Du er leder eller har lederpotentiale og bredt kendskab til bygningsreglementet

Du behøver ikke have ledererfaring. Men måske har du erfaring som projektleder eller lignende. Det vigtigste er, at du har et lederpotentiale, som du har lysten og energien til at opdyrke. Derudover er det vigtigt for os, at du:

  • Har et godt indblik i bygningsreglementet og generelt en bred indsigt på området
  • Vil indgå i et tæt samarbejde med dine lederkolleger
  • Leder dine medarbejdere med tillid og empati
  • Kan prioritere opgaver blandt mange interesser

Om Kommunen og bosætningsmuligheder

Lolland Kommune står midt i en rivende udvikling. Store infrastrukturprojekter skaber vækst, udvikling og job, og når Femern-forbindelsen står færdig i 2028, vil den nye transportkorridor til Europa give vækstmuligheder for nye og eksisterende virksomheder. Med en placering tæt på Tyskland, Sjælland og Fyn finder du Lolland, som byder på et livligt lokalsamfund med små idylliske købstæder, storslåede landskaber og naturoplevelser for alle.

Du kan læse mere om at bosætte sig i Lolland Kommune og om mulighederne for jobs til din evt. ægtefælle via linkene nedenfor:

Lolland lever livet
Firstmover
Fleksible udlejningsregler i Lolland Kommune

Vil du vide mere om stillingen?

Du er meget velkommen til at kontakte sektorchef Jytte Harpøth på 54 67 64 01 / 20 88 52 30 eller souschef Miriam Helsing på 54 67 64 01.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Ansættelsesprocedure

Send din ansøgning online. Ansøgningsfrist er 4. september 2022.

Første samtalerunde forventes afholdt 14. september 2022 og anden samtalerunde 21. september 2022. De ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, vil skulle gennemføre en personprofilanalyse.

Tiltrædelse 1. november 2022.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Frist:

04-09-2022 23:59:00

Kontaktperson:

Sektorchef
Jytte Harpøth

Jobområde:

Ledelse

Afdeling:

Teknik- og Miljømyndighed

Varighed:

Full time

Ansættelsesvilkår:

Fastansættelse

Lokation:

Fruegade 7, 4970, Rødby