Skip til hoved indholdet

Teamleder til Planer og Kort – sæt dit præg på udviklingen af Lolland

Vil du som vores nye Teamleder være en del af en attraktiv arbejdsplads, et dygtigt team og hvor opgaverne har en stor betydning for udviklingen af kommunen? I disse år er det ekstra spændende, nu hvor arbejdet med byggeriet af Femern-forbindelsen foregår i vores forhave!

Lolland bliver mere og mere attraktiv! Turistområdet er i udvikling, sommerhusområderne boomer og den grønne dagsorden er i højsædet. Samtidig er Danmarks største infrastrukturprojekt i gang lige uden for vores dør, og den nye Femern-forbindelse er med til at tiltrække nye virksomheder, og skabe vækst i de eksisterende. Det påvirker i stor stil lokalplanerne, og du vil sammen med os gå en spændende tid i møde.

Hos os får du mulighed for at udvikle dig som leder i en mindre kommune. Du vil fra start opleve, at få et stort ansvar med tæt sparring og opbakning fra resten af ledergruppen, og ikke mindst gode rammer for, at du kan udvikle dig som leder.

Stå i spidsen for Team Planer og Kort

Du bliver teamleder for 12 dygtige medarbejdere i Plan og Kort. Teamet er en god blanding i forhold til erfaring, alder, køn og uddannelse. Vi er opdelt i fire faggrupper: 1) Teknik og Erhverv, 2) Bolig og Detail, 3) Sommerhuse og Fritid samt 4) Kort, Data og Offentliggørelser.

Sammen løser vi planopgaver i landzone, byzone og sommerhusområderne. Det er både kommuneplan og lokalplaner med tilhørende kort af høj kvalitet samt konkret sagsbehandling inden for et bredt felt af lovgivninger.

En udadvendt rolle med fokus på ledelse og tværfagligt samarbejde

Du får ansvar for personaleledelsen af dine medarbejdere. Dine vigtigste opgaver bliver at udvikle og understøtte dine medarbejdere ved fx at sparre omkring prioritering og løsning af opgaver, samt ved at stå bag dem og bakke dem op i svære sager.

Din rolle og dine opgaver spænder derudover vidt. Det kan være alt fra at deltage i borgermøder, præsentere foran byrådet og deltage i møder med virksomheder, som vil udvikle sig eller etablere sig på Lolland. Samtidig har du hele tiden fokus på det brede samarbejde i kommunen på tværs af sektorer samt på, at tænke andre fagligheder ind i opgaverne. Og endelig bliver du en vigtig og ligeværdig del af ledergruppen i Teknik- og Miljømyndigheden og får i den forbindelse ansvar for at sikre, at Teknik- og Miljømyndigheden også fremadrettet er et godt sted at arbejde både fagligt og socialt.

Du bevæger dig hele tiden mellem det strategiske og det operationelle bl.a. ved, at skulle oversætte de helt overordnede planer byrådet kommer med, til hvordan lokalplanerne spiller ind i det, og i prioriteringen af teamet og medarbejdernes opgaver.

Læs mere om jobbet og opgaverne i Job- og Personprofilen her.

Du har godt kendskab til planloven og kan lede med tillid og empati

Du behøver ikke nødvendigvis have ledererfaring for at søge dette job. Det vigtigste er, at du har et lederpotentiale, som du har lyst og energi til at opdyrke, og at du har gjort dig nogle gode overvejelser om hvordan du kan blive en god personaleleder for fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.

Derudover er det vigtigt for os, at du:

  • har kendskab til planloven og forvaltningsret og kan tolke en lovtekst
  • har en forståelse for og evne til at arbejde tværfagligt
  • vil indgå i et tæt samarbejde med dine lederkolleger
  • bakker dine medarbejdere op og leder med anerkendelse, tillid og empati
  • har erfaring fra politisk ledede organisationer
  • kan prioritere opgaver blandt mange interesser – også når prioriteringerne ændrer sig fra politisk hånd
  • har eller er indstillet på at gennemføre en lederuddannelse

Om kommunen og bosætningsmuligheder

Lolland Kommune står midt i en rivende udvikling. Store infrastrukturprojekter skaber vækst, udvikling og job, og når Femern-forbindelsen står færdig i 2028, vil den nye transportkorridor til Europa give vækstmuligheder for nye og eksisterende virksomheder. Med en placering tæt på Tyskland, Sjælland og Fyn finder du Lolland, som byder på et livligt lokalsamfund med små idylliske købstæder, storslåede landskaber og naturoplevelser for alle.

Du kan læse mere om at bosætte sig i Lolland Kommune og om mulighederne for jobs til din evt. ægtefælle via linkene nedenfor:

Lolland lever livet
Firstmover
Fleksible udlejningsregler i Lolland Kommune

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontaktesektorchef Jytte Harpøth på 54 67 64 01 eller souschef Miriam Helsing på tlf. 54 67 64 02.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Tiltrædelse pr. 1. november 2022.

Ansøgningsproces

Første samtalerunde forventes afholdt den 5. september 2022 og anden samtalerunde den 13. september 2022. De ansøgere der går videre til anden samtalerunde, vil skulle gennemføre en personprofilanalyse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Frist:

31-08-2022 23:59:00

Kontaktperson:

Souschef
Miriam Helsing

Jobområde:

Ledelse

Afdeling:

Teknik- og Miljømyndighed

Varighed:

Full time

Ansættelsesvilkår:

Fastansættelse

Lokation:

Fruegade 7, 4970, Rødby